Jol i Telemark
1928


Utgjeve av Telelaget. Det står inga redaksjonsnemd.

Umslagsbilete er teikna av Halvor Høibø, Notodden.
Prenta i "Norig"s prenteverk (Polykarp Pettersen).


Innhald:

Jostein Nådland: Ring klokkor (dikt)
Anders Hovden: Jol
Torleiv Hannås: "Jole-skyss" fortalt av Hæge Kjiland
Jakob Naadland: Små sogor um store menn
Usignert: Mot jol (dikt)
Torstein Norheim: Hallvard Gråtopp, (dikt)
Kr. Grepstad: Livet derute - - Soga um ei jolegran
Håkon Wergeland: Er fredsrørsla utopisk
Tolv Aamland: Kyrkjeklokka i segn og soga
Åste Lie: Helsing åt teleungdomen (dikt)
Erik H. Skogen: Tele-song (dikt)
Fylkesskogmeister Midttun: Huldra på Sustul
Hild: Høgfjell
Knut Olavsson Dukane: Fagert fylgje
(Ei eldgamal vise): Sætergjenta syng (dikt)
O. S.: Merknader til Sæterjenta syng.
Olav Holtan: Bondeguten syng (dikt)
Anonym: Bendik og Årolilja

Lysingar:

Norig er Telemark sitt blad. Alle teler skulde no samla seg um "Norig", so det kunde veksa seg stort og tevleført. Me fær heller demma upp for den store flaum av riksmålsblad, som gjeng yver bygdene. Han er mest til skade og lite til gagn. Ting NORIG no ved kvartalskiftet.
"Dag" Bondeheim, Skien, tek mot gjester for stuttare og lengre tid - Gode sengjer - Rimlege prisar. Alt nytt. "Dag" Kaffistova er beste møtestaden for landsfolk og byfolk. Einaste tiltaket i Skien der overskotet gjeng til norskdomsreisingi.
Skiens Margarinfabrikk A/S, Smør er godt men dyrt. Skiens "Stjerne" er både god og billig. Bruner som meierismør. Velsmakende og holdbar. Forsøk den istedetfor det dyre smør.
J. A. Kroghs Bokhandel, Skien. Bøker er den beste jolegåve. Me hev det beste utval.
G. Coward, Ski, Skistaver, Skibindinger, Skøiter, Sparkstøttinger, Sparkbrodder, Bergans Meis.
I. H. Beck A/S, Skien. Manufakturforretning. Standard konfeksjonsfabrik. Dresser, frakker, benklær. Specialavdeling for Manchetskjorter. Generalagentur for Norge for "Gritzner" Symaskiner. Cyklefabrik: Indreg. varemerke: "Gritzner".
H. Joh. Dyring Bok- & Papirhandel, Porsgrunn. Bokbinderi, Trykkeri, Protokolfabrik, Linieranstalt, Sjøkarthandel, Skolematerielforretning. Specialitet: Protokoller.
AS. Bakkens Skofabrik, Skien. Norsk Kvalitetsstøvel "Ola Normann" er en kvalitetsstøvel av rang, som er forarbeidet av spesialgarvede matrialer og foret med prima skinnfoer. Bunnen er av prima norsk produkt. "Ola Normann" er en ypperlig jagt- og sportsstøvel saavelsom en utmerket arbeidsstøvel, der garanteres som en 1. kl. kvalitetsstøvel og tilfredsstiller alle krav til en vanntett slitestøvel. Forøvrig anbefales FORTUNA skotøi, som gode kvalitetsvarer.
J. S. Ording anbefaler Gulvtepper, Gardiner, Portierstoffe, Divantepper i stort utvalg. Sengeutstyr færdig og efter bestilling til billigst beregnede Priser.
Singer Co. Symaskin A/S, Skien Enhver SINGER symaskin bør nu drives med elektricitet baade for husbruk, haandverk og fabrikdrift. Nye SINGER motorer, specielt konstruert for Singer symaskiner, er nu bragt i handelen. Se vor utstilling i husflidsavdelingen.
Peder Jensen Skotøiforretning, Skien. En nyttig julegave er TØFLER. Stort utvalg.
Chr. M. Skau, Skien. Vinterfrakker og Blaa Dresser i flot utvalg. Nyeste faconer.
Hotel Bondeheimen og Telestova, Notodden. STØTT NORSK TILTAK Telefon paa romi.
Mons Omvik, Porsgrunn. Alle årets nye bøker. Stort utval i landsmåls- og riksmålslitteratur. Skodespel for ungdomslag. Og elles alt som høyrer heime i ei bokbu.
Erik St. Nilssen, Skien. Bok-, Musikk & Skolemateriell - handel - Antiqvariat. Leverandør av fritt skolemateriell bl.a. til Telemark fylke. Bokbinderi - Trykkeri - Eskefabrikk. Papir en gros.
L/L Husflid, Notodden. Kjøp norske varor. Godt utval i vevgarn, strikkegarn og tresaken m.m.
Kaffistova, Porsgrunn. God og billig middag og lunch. All slags kaffistovemat. Heimebakte kakor. Telefon. Avisor. Radio. Sjå innum.


Tilbake til Jol i Telemark-sida