Jol i Telemark
1930


Utgjeve av Telelaget. Det står ingen redaksjonsnemd.

Umslagsbilete er teikna av H. H. 1928.
Prenta i "Norig"s prenteverk (Polykarp Pettersen).


Innhald:

Jostein Nådland: Kyndel-ljos (dikt)
Håkon Wergeland: Kjennemerket
Olav Holtan: Helsing til Erik Werenskiold frå Nesherad. (dikt)
Jon Hvitsand: Minneblenk frå sumaren 1930.
Telegut: Heimen (dikt)
Johannes Skarprud: Den lysingi
Petter Oppebøen: No tendrar me ljoset (dikt)
Usignert: Marknadsgjestene
Torstein Børte: Vår
Svein Ung: Mor Jord og borni hennar
Støylen: Jol (dikt)
Knut E. Nordskog: Det stod ei furu på myra
Olav Sannes: Ørnevengen
- v.: Eit 1000 års minne
E. T. W.: Nils Spelemanns sälegåve. (Etter ei segn frå Gjerstad, som skulestyrar Tallak Lunden fortalde.) (dikt)
Olav Eding: I kveldinga
Jens Vevstad: Kristmess
Hild: Våre merkesmenn
Olafur Eikjarland: Ny elskhugs-vise (dikt)
Ken: Der vegen endar. (dikt)
Signe Tveiten: Gamle joletruer og joleskikkar

Lysingar:

Norig er Telemark sitt blad. Alle teler skulde no samla seg um "Norig", so det kunde veksa seg stort og tevleført. Me fær heller demma upp for den store flaum av riksmålsblad, som gjeng yver bygdene. Han er mest til skade og lite til gagn. Ting NORIG no i nyåret.
"Dag" Kaffistove Middag - Lunch - Lefse - Vafler m. m. Hotell "Dag" Bondeheim , Ljose hyggelege rom - Gode senger. billege prisar. Tek imot faste gjester.
Skiens Margarinfabrikk A/S, Smør er godt men dyrt. Skiens "Stjerne" er både god og billig. Bruner som meierismør. Velsmakende og holdbar. Forsøk den istedetfor det dyre smør.
J. A. Kroghs Bokhandel, Skien. Bøker er den beste jolegåve. Me hev det beste utval.
G. Coward, Skien. Ski, Skistaver, Skibindinger, Skøiter, Sparkstøttinger, Sparkbrodder, Bergans Meis.
I. H. Beck A/S, Skien. Manufakturforretning. Standard konfeksjonsfabrik. Dresser, frakker, benklær. Specialavdeling for Manchetskjorter. Generalagentur for Norge for "Gritzner" Symaskiner. Cyklefabrik: Indreg. varemerke: "Gritzner".
H. Joh. Dyring, Porsgrunn. Bok- & Papirhandel. Bokbinderi, Trykkeri, Protokolfabrik, Linieranstalt, Sjøkarthandel, Skolematerielforretning. Specialitet: Protokoller.
A/S. Bakkens Skofabrik, Skien. Norsk Kvalitetsstøvel "Ola Normann" er en kvalitetsstøvel av rang, som er forarbeidet av spesialgarvede matrialer og foret med prima skinnfoer. Bunnen er av prima norsk produkt. "Ola Normann" er en ypperlig jagt- og sportsstøvel saavelsom en utmerket arbeidsstøvel, der garanteres som en 1. kl. kvalitetsstøvel og tilfredsstiller alle krav til en vanntett slitestøvel. Forøvrig anbefales FORTUNA skotøi, som gode kvalitetsvarer.
J. S. Ording anbefaler Gulvtepper, Gardiner, Portierstoffe, Divantepper i stort utvalg. Sengeutstyr færdig og efter bestilling til billigst beregnede Priser. LINOLEUM
Cand. pharm C. Christoffersen, Skien. Drogeri - Parfumeri - Farvehandel.
Peder Jensen, Skien. En nyttig julegave er TØFLER. Stort utvalg.
John. G. Helland, Skien. Musikk - Radio. Skriv etter prisliste over Radio. Uppgjev um det skal vera for batteri eller elektrisk drift.
Chr. M. Skau, Skien. Vinterfrakker og Blaa Dresser i flot utvalg. Nyeste faconer.
Kaffistova, Porsgrunn. God og billig middag og lunch. All slags kaffistovemat. Heimebakte kakor. Telefon. Avisor. Radio. Sjå innum.
Kervel Jacobsen., Skien, Fabrikk for elektriske koke- og varmeapparater. Magasinkomfyren 500 o/o er efter min mening så utmerket som en komfyr overhode kan bli. Jeg kunde ikke tenke eller tro at komfyren var så god som den er. - Før hadde vi vippe på 1500 watt til koking. Nu har vi vippe på 500 watt, og koker meget fortere enn på våre gamle 1500 watts kokeplater. Vippe på 500 watt er fullt tilstrekkelig til all matlagning til min familje på 5 personer. Skien den 10. september 1930. skomaker A. Iversen, Bergsland.
Mons Omvik, Porsgrunn. Alle årets nye bøker. Stort utval i landsmåls- og riksmålslitteratur. Skodespel for ungdomslag. Og elles alt som høyrer heime i ei bokbu.
Hotel Bondeheimen og Telestova, Notodden. STØTT NORSK TILTAK Telefon paa romi.
Polykarp Perttersen, Skien. "Norig"s Prenteverk.


Tilbake til Jol i Telemark-sida