Jol i Telemark
1931


Utgjeve av Telelaget.
Skriftnemd:
Fru Hilda Helkaas, formann, Fru Langeland, Lærar S. Berge, Olav Voje, K. E. Nordskog.
For Telelaget: Formannen, Lektor P. Haugsjaa.

Umslagsteikning, av cand. teol. Erling Vaagen
Prenta hjå Oluf Rasmussen.


Innhald:

Petter Oppebøen: Jol (dikt)
Bernt Støylen: Livsens Ljos
Blix: No koma Guds englar (dikt)
Jon Sæland: Embla frå Ås eller "Den ukjende soldat".
Ketil Kvaale: Gransheradrim (dikt)
H. Holstad: Songarteigen
Johannes Skarperud: Små minne um store menn
Ingebjørg Mælandsmo: Den nye realismen
Margit N. Edland: Morsmålet vårt (dikt)
Ketil Kvaale: Helleberggrendi (dikt)
Halvor Lauvstad: Jol i Telemark (dikt)
Margit Kaasa: Nokre ord um Anne Bamle og saumen hennar.
Anne Bamle: Aust-Telemarkbunaden
Tarjei Vesaas: Haust hjå telebonden (dikt)
Fjellbygd-gjente: Jolekveld (dikt)
Olav Flatastøyl: Heim frå ville vegar
Moltke Moe: Dei tri vilkori. Folkevise frå Vest-Telemarki.
H.: Joleleikar.

Lysingar:

Porsgrunn Margarinfabrikk, Porsgrunn, er den nyaste margarinfabrikken i Noreg. HAN ER HEILT NORSK OG SJØLVSTENDIG. Fabrikken har nytta ut både eldre røynslor og nyare gransking og på den måten har det - takka vere eit heilt moderne anlegg bygt berre med margarinfabrikasjon for auga - lukkast å skape ei vare som blir ålment åtgådd og som alle norske husmøder blir oppglødde for. PRØV DEN NYE MARGARINEN! Jamvel det billegaste merket Porsgrunns Ekstra til berre kr. 1.00 pr. kilo vil De finna går langt over det De hadde vona.
Olaf Norli , Oslo. Bøker av alle slag. Bokliste fritt.
Knut Thorstensen Herreekvipering, Skien. Dresser og Frakker.
A. Amundsen Skotøiforretning, Skien. Det største utvalg i skotøi, tøfler, snesokker, kalosjer. Lave priser.
Georg Eek, Skien. 1931 Gode Julevarer og den beste kaffe har Georg Eek.
Norig hev frå 1909 til i dag vore bladet for Telemark. Men skal bladet verta stort og tevleført so må alle teler samla seg um det. Alle nasjonalt vakne i Telemark må halda det einaste norskdomsbladet i fylket. Ting NORIG i det nye året
"Dag" Kaffistove, Middag, Lunch. Lefsur, Vaflar m. m. Hotell "Dag" Bondeheim Ljose, hyggelege rom. Gode senger. Billege prisar. Tek imot faste gjester.
Skiens Margarinfabrikk. Tre kjente merker i Telemark: Stjerne - Victoria plantemargarin - Venus.
H. Joh. Dyring Bok- og Papirhandel, Porsgrunn. Bokbinderi, Trykkeri, Protokollfabrikk, Linieranstalt, Sjøkarthandel, Skolemateriellforretning. Spesialitet: Protokoller. Solid og billig.
Garboes Bokhandel, Skien. Alle bøker og blad. Film, rammer, papir, protokoller og kontorsaker får De hurtig og greit i Garboes Bokhandel.
Erik St. Nilsen, Skien. Skal De ha bøker til jol? Årets litteratur og jolehefter hev eg i stort utvalg på lager. Send Dykkar tinging til Erik St. Nilssen.
Telemark Bokhandel, Notodden. Årets nye bøker og julehefter. Skrive- og tegnesaker.
A/S. Bakkens Skofabrik, Skien. Norsk Kvalitetsstøvel "Ola Normann" er en kvalitetsstøvel av rang, som er forarbeidet av spesialgarvede matrialer og foret med prima skinnfoer. Bunnen er av prima norsk produkt. "Ola Normann" er en ypperlig jagt- og sportsstøvel såvelsom en utmerket arbeidsstøvel, der garanteres som en 1. kl. kvalitetsstøvel og tilfredsstiller alle krav til en vanntett slitestøvel. Forøvrig anbefales FORTUNA skotøi, som gode kvalitetsvarer.
J. S. Ording, Skien, anbefaler Gulvtepper, Gardiner, Portierstoffe, Divantepper i stort utvalg. Sengeutstyr færdig og efter bestilling til billigst beregnede Priser. LINOLEUM
Cand pharm C. Christoffersen, Skien. Drogeri, Parfymeri, Farvehandel.
John. G. Helland, Skien. Musikk - Radio. Skriv etter prisliste over Radio. Uppgjev um det skal vera for batteri eller elektrisk drift.
Gjerpen Sparebank, Skien. Oprettet 1848.
Kaffistova, Porsgrunn. God og billig middag og lunch. All slags kaffistovemat. Heimebakte kakor. Telefon. Avisor. Radio. Sjå innum.
Mons Omvik, Porsgrunn. Alle årets nye bøker. Stort utval i landsmåls- og riksmålslitteratur. Skodespel for ungdomslag. Og elles alt som høyrer heime i ei bokbu.
Hotel Bondeheimen og Telestova, Notodden. Telefon på romi. STØTT NORSK TILTAK!
Peder Jensen Skotøiforretning, Skien. En nyttig Julegave er Tøfler! Stort utvalg.
Chr. Reiersen A/S, Skien. Fra de eldste tider til idag har klær skapt mannen. Herreekvipering.
Erling Juul, Gullsmed, Skien. Pent utvalg i gull og sølv.


Tilbake til Jol i Telemark-sida