Jol i Telemark
1932


Utgjeve av Telelaget.
Skriftnemd:
Fru Hilda Helkås, formann, Fru Langeland, Kasserar Olav Vestgaard, K. E. Nordskog.
For Telelaget: Formannen, Lektor P. Haugsjaa.

Umslagsteikning av K. Hovden


Innhald:

Lavrants Rui: Frå heilage englekor (dikt)
Erling O. M. Haugann: Signa jolehelg!
Olav Flatastøyl: Jolekveld (dikt)
Hild: På tur til Sivlesteinen.
Hans G. Aase: Lengsla (dikt)
Torstein Børte: Heimlaus
Olav Ejkland: Ein hugsam heim (dikt)
Hans G. Aase: Eiken og jolekvelden
Petter Oppebøen: Presten
Ingebjørg Sørensen: Jolenatt (dikt)
Olav Flatastøyl: Dulde makter
O. G.: Målet mitt (dikt)
Haakon Lie: Menneskja og trei
Svein Flåten: Millom snøalvar
Telegut: Telemark (dikt)
Usignert: Teler i USA
Bjørgulv Bjørnarå: Eg helsar deg, du hæve gut (dikt)
Usignert: Skal ein le eller gråta
Usignert.: Ord av Epiktet.
Aslak Aabø: Fyrejols-vetter. (dikt)
Ferdafant: I kupeen - Bergensbanen juni 1932.
Telegut: Jol (dikt).
Usignert: Tornebuska.
Magne Wergeland: Natur (dikt)
Tone Aarak: Du kan gange trygt (dikt)
Seneca: Ord av Seneca.

Lysingar:

Porsgrunn Konfeksjonsfabrik, Alt i Herre- og Gutteklær. Po-Ko sportsklær for herrer og damer.
Norig hev frå 1909 til i dag vore bladet for Telemark. Men skal bladet verta stort og tevleført so må alle teler samla seg um det. Alle nasjonalt vakne i Telemark må halda det einaste norskdomsbladet i fylket. Ting NORIG i det nye året
Den 17. mai, Oslo. Einaste nynorske vinstreblad i Oslo. Kjem ut kvar yrkedag. Bladpengar kr. 14.00 i året. Syn og Segn. Tidskriftet utgjevi av Det norske samlaget. Skriftstyrar: Olav Midtun. 10 hefte i året for kr. 10.00. Norsk Barneblad. Einaste heilnorske barneblad i Norge. Nye heilårstingingarar fær "Joletre" fritt. Ting desse bladi i det nye året.
Skienfjordens Nye Kreditbank A/S, Skien. Aktiekapital kr. 2 470.000.00 Fullt innbetalt. Avdelingskontorer: Kragerø nye Kreditbank. Rjukan nye Kreditbank.
Ingv. Hellstrøm. Hele året rundt kjøper man det i Røykesaker hos Ing. Hellstrøm, Torvet.
Skiens Meieribolag. Melk & fløte, Nykjærnet meierismør. Rikelig utvalg i Ost, Kondensert melk. "Telemelk". Sterilisert fløte på flasker.
Chr. M. Skau, Skien. Dresser og frakker.
Knut Thorstensen Herreekvipering, Skien. Dresser og Frakker.
G. Coward, Skien. Når De vitjar Skien, nytt då høvet til å gå innom mi forretning og sjå kva eg har å bjoda på, i Jarnvaror, Bygningsartiklar, Målarvaror, Kjøkenutstyr, m. m. m. Prisane er låge, og utvalet er stort.
Graasvold's Møbelforretning. Skal De kjøpe Møbler så gå til Graasvold's Møbelforretning Vis a vis Norges Bank.
Porsgrunn Margarinfabrikk, Porsgrunn, er den nyaste margarinfabrikken i Noreg. HAN ER HEILT NORSK OG SJØLVSTENDIG. Fabrikken har nytta ut både eldre røynslor og nyare gransking og på den måten har det - takka vere eit heilt moderne anlegg bygt berre med margarinfabrikasjon for auga - lukkast å skape ei vare som blir ålment åtgådd og som alle norske husmøder blir oppglødde for. PRØV DEN NYE MARGARINEN! Jamvel det billegaste merket Porsgrunns Ekstra til berre kr. 1.00 pr. kilo vil De finna går langt over det De hadde vona.
A/S. Bakkens Skofabrik, Skien. Norsk Kvalitetsstøvel "Ola Normann" er en kvalitetsstøvel av rang, som er forarbeidet av spesialgarvede matrialer og foret med prima skinnfoer. Bunnen er av prima norsk produkt. "Ola Normann" er en ypperlig jagt- og sportsstøvel såvel som en utmerket arbeidsstøvel, der garanteres som en 1. kl. kvalitetsstøvel og tilfredsstiller alle krav til en vanntett slitestøvel. Forøvrig anbefales FORTUNA Skotøi som gode kvalitetsvarer.
Georg Eek, Skien. 1932 Gode Julevarer og den beste kaffe har Georg Eek.
Oscar Andersens Kjeksfabrik A/S. Alle sorter Kjeks.
Kaffistova, Porsgrunn. God og billig middag og lunch. All slags kaffistovemat. Heimebakte kaker. Telefon. Avisor. Radio. Sjå innum.
Skien Margarinfabrikk A/S. Victoria betyr: Seir og det betyr seir for den norske margarinindustri at det kan frembringes en så delikat margasin som Victoria margarin.
H. Joh. Dyring Bok- og Papirhandel, Porsgrunn. Bokbinderi, Trykkeri, Protokollfabrikk, Linieranstalt, Sjøkarthandel, Skolemateriellforretning. Spesialitet: Protokoller. Solid og billig.
John. G. Helland, Skien. Musikk - Radio. Skriv etter prisliste over radio. Uppgjev um det skal vera for batteri eller elektrisk drift.
M. Johannessen Buntmaker. Pelskollier - Pelskåper. Moderne Besetningsskinn. Hatter og Luer. Største utvalg.
Gjerpen Sparebank , Skien. Oprettet 1842.
Lundetangens Bryggeri , Skien. Anbefaler: Bayerøl, Bokøl, Landsøl, Pils øl, Vørterøl. Lundetangens ølsorter er Norges beste!
A. L. Schøien Gullsmed. Se hvad vi har å by Dem i Presanggjenstande.
J. S. Ording, Skien, anbefaler: Gulvtepper, Gardiner, Portierstoffer, Divantepper i stort utvalg, Sengeutstyr ferdig og efter bestilling til billigst beregnede priser. Linoleum.
Cand pharm C. Christoffersen, Skien. Drogeri, Parfymeri, Farvehandel.
Malchin Jacobsen. Jernvarer, Bygningsartikler, Malervarer.
Erling Juul Gullsmed, Skien. Pent utvalg i gull og sølv.
Tilbake til Jol i Telemark-sida