Jol i Telemark
1933


Utgjeve av Telelaget.
Skriftnemd:
Hilda Helkås, Margit Kåsa
Olav Westgaard, Pål K.. Haugsjaa.

Umslagsteikning av K. Hovden
Prenta hjå Oluf Rasmussen, Skien


Innhald:

Lavrants Rui: Mot jol! (dikt)
Peter Madland: Tankar kring jol.
Johannes Skarprud: Han Sigbjørn Heiåsen
Rikard Berge: Kvendebunaden i Vest-Telemarki.
Torgeir Bjørnarå: Tvo menneskje og tvo dyr. Soge frå fjellbygdi.
Torstein Børte: Halvor K. Grave (dikt)
Haakon Lie: Meir um menneskja og trei
O. l.: På Lønalid
Gunnar Haugestøyl: Eit uppgjer
Sven Grimstvedt: Nissedal (dikt)
Tov Flatin: Gaute Andreasson Navarskard
Ola Nordmann: Norskdom (dikt)
R. H.: Det snøar (dikt)

Lysingar:

Bøndernes Bank, Skien. Bøndernes Bank Oslo, Skien, Stavanger, Trondheim. Andelskapital kr. 10,500.000.00, Garantikapital kr. 5,000.000.00, Reservefond kr. 200.000.00, Samlet ansvarlig kapital kr. 15,700.000.00, Innskudd. Utlån. Telemarkskontoret - Skien.
A. N. Funnemarks Automobilforretning, Porsgrunn. Autorisert forhandler for: BUICK, CHEVROLET og G.M.C. Reparasjonsverksted og Karosserifabrikk.
Porsgrunn Konfeksjonsfabrik, Alt i herre- og gutteklær. Po-Ko sportsklær for damer og herrer.
Skienfjordens Nye Kreditbank A/S, Skien. Arbeidet adler mannen. Spar penger - sett pengene i bank.
Ingv. Hellstrøm, Hele året rundt kjøper man alt i Røykesaker hos Ingv. Hellstrøm.
Knut Thorstensen Herreekvipering, Skien. Dresser og frakker.
Singer Co. Symaskin Aktieselskab, Skien. Singer Symaskiner har over hele verden den beste klang i symaskinbranchen når intet navn op imot Singer. Singer symaskiner egner sig fremfor noget annet til julepresent. Selges på rimelige vilkår.
Chr. M. Skau, Skien. Dresser og frakker.
Noregs Boklag, Oslo. Håkon Lie: Nord i Elvelendet, Hefta kr. 3.00, innb. kr. 4.00. Natur- og dyreskildringa er bora av ei rik naturkjensle og eit intimt kjennskap til dyreverda. Forteljemåten er endefram og levande, målet er uvanleg klangfullt.
G. Coward, Skien. Når De vitjar Skien, nytt då høvet til å gå innom mi forretning og sjå kva eg har å bjoda på, i Jarnvaror, Bygningsartiklar, Målarvaror, Kjøkenutstyr, m. m. m. Prisane er låge, og utvalet er stort.
Georg Eek, Skien. 1933 Gode Julevarer og den beste kaffe har Georg Eek.
Gjerpen Sparebank, Skien. Forvaltningskapital 14,5 millioner. Ansvarlige fonds ca. 3,2 millioner. Fylkets største sparebank. Innskudd til høieste rente. Diskontering. Remisser over hele landet. Kupongsinnløsning. Verdipapirer besørges omsatt. Inkasso.
A/S. Bakkens Skofabrik, Skien. Norsk Kvalitetsstøvel "Ola Normann" er en kvalitetsstøvel av rang, som er forarbeidet av spesialgarvede matrialer og foret med prima skinnfoer. Bunnen er av prima norsk produkt. "Ola Normann" er en ypperlig jagt- og sportsstøvel så vel som en utmerket arbeidsstøvel, der garanteres som en 1. kl. kvalitetsstøvel og tilfredsstiller alle krav til en vanntett slitestøvel. Forøvrig anbefales FORTUNA Skotøi som gode kvalitetsvarer.
Bratsberg Landmannsforretning, Skien.
John. G. Helland, Skien. Musikk - Radio. Skriv etter prisliste over radio. Uppgjev um det skal vera for batteri eller elektrisk drift.
Skiens Meieribolag. Melk & fløte, Nykjærnet meierismør. Rikelig utvalg i Ost, Kondensert melk. "Telemelk". Sterilisert fløte på flasker.
Graasvold's Møbelforretning. Skal De kjøpe Møbler så gå til Graasvold's Møbelforretning Vis a vis Norges Bank.
Oscar Andersens Kjeksfabrik A/S. Alle sorter Kjeks.
Kaffistova, Porsgrunn. God og billig middag og lunch. All slags kaffistovemat. Heimebakte kakor. Telefon. Avisor. Radio. Sjå innum!
M. Johannessen Buntmaker. Pelskollier - Pelskåper. Moderne Besetningsskinn. Hatter og Luer. Største utvalg.
Telemark Dagblad (Norig), hev frå 1909 til i dag vore bladet for Telemark. Men skal bladet verta stort og tevleført so må alle teler samla seg um det. Alle nasjonalt vakne i Telemark må halda det einaste norskdomsbladet i fylket. Ting TELEMARK DAGBLAD i det nye året
Den 17. mai, Oslo. Einaste nynorske vinstreblad i Oslo. Kjem ut kvar yrkedag. Bladpengar kr. 14.00 i året. Syn og Segn. Tidskriftet utgjevi av Det norske samlaget. Skriftstyrar: Olav Midtun. 10 hefte i året for kr. 10.00. Norsk Barneblad. Einaste heilnorske barneblad i Norge. Nye heilårstingingarar fær "Joletre" fritt. Ting desse bladi i det nye året.
"Dag" Kaffistove Middag. Lunch, Lefsur, Vaflar m.m. - Hotell "Dag" Bondeheim Ljose, hyggelege rom, Gode senger. Billige prisar. Tek imot faste gjester.
Aktieselskapet Mobile, Skien. Bilreparasjonsverksted. Lager av Deler - Gummi - Oljer - Bension etc. Vi forhandler OPEL - HUDSON - ESSEX Personbiler. DODGE - BLITZ - REO Vare-, Last- og Rutebiler. Alle typer karrosserier leveres. Tegninger og overslag gratis.
J. A. Kroghs Bokhandel, Skien. Alle dei nye bøkane fær De i J. A. Kroghs Bokhandel.
Peder Jensen Tøfler er en nyttig og alltid velkommen julegave. Jeg har i år et meget godt utvalg. Gå til Peder Jensen.
S. Østvedts Eftf., Skien. Til Jul må De ha god Kaffe. Kjøp den hos S. Østvedts Eftf.
C. Horn Hansen & Co., Skien. Bakepulveret Nora i bokser og poser til 20 øre og 40 øre er det beste som finnes. En gros & en detail.
Skien Margarinfabrikk A/S. Skiens Ekstra Margarin. Den beste av de billigste.
Mineralvatnfabrikken Trio, Skien. Til kvardags og til fest - du gleder best din gjest med eit glass sprudlande frisk ananas-brus. Det er både god og helsesam drykk.
G. Fjeld Maskinforretning, Skien.
A. Thorstensen, Porsgrunn. Landhandlere i Telemark. Anbefaler Kolonial, Fetevarer, Mel alle sorter. Formel og Skjellsand. Forhandler alle sorter landmannsprodukter.
A. L. Schøien Gullsmed Se hvad vi har å by Dem i Presanggjenstande.
J. S. Ording, Skien, anbefaler: Gulvtepper, Gardiner, Portierstoffer, Divantepper, Kaaper, Dresser i stort utvalg, Sengeutstyr ferdig og efter bestilling til billigst beregnede priser. Linoleum.
Cand pharm C. Christoffersen, Skien. Drogeri, Parfymeri, Farvehandel.
Malchin Jacobsen. Jernvarer, Bygningsartikler, Malervarer.
Erling Juul Gullsmed, Skien. Pent utvalg i gull og sølv.
Tilbake til Jol i Telemark-sida