Jol i Telemark
1938


Utgjeve av Telelaget.
Skriftnemd:
Hilda Helkås, Tora Kleiven,
Aslak Berdal, Olav Westgaard,
Pål K.. Haugsjå.

Umslagsteikning av Torleiv Hellkås
Prenta hjå Chr. M. Pedersen, Skien


Innhald:

Usignert: Frå Telestemna i Drangedal 11. juni 1938.
Aasulv Lande: Jolegåva
Salve Helle-Valle: No er det jol! (dikt)
Olav Stranna: Bispen Heuch og folkemålet
Johannes Skarprud: Draumen (dikt)
Lars Kaasa: Nordiska museet
Olav Sannes: Hallvard Gråtopp
Petter Sauar: Gode vener (dikt)
Kr. Grepstad: Ein storgard før og no. Frogner i Gjerpen.
Pål K. Haugsjå: Dalarne i Sverikes hjarta
Torvald Børtnes: Hovinsongen (dikt)
d -d.: Haustsol yver viddi.
Gudrun Lie Tveito: Til Aakre og vitja seg (dikt)
Jon Hvitsand: Brotstykke or soga åt Møllarguten
Haakon Lie: Svart og kvitt
Johannes Skarprud: Sivert Sandviki
Olav Nordbø: Draumdrosa (dikt)
Barneteigen:
Andrea Sv. Homme: Det jolar seg
N. B.: Ver sol (dikt)
Omsett av T.K.: Tullingen
Usignert: Vitsar
Torstein Børte: Åse skal fara til Himmelen (dikt)
Usignert: Telelaget gjenom 30 år.
Usignert: Visdomsord
Usignert: Folkesongen Allsongen.
Skriftstyret: Til lesarane våre

Lysingar:

Bøndernes Bank, Skien. Når det gjelder penger henvend dem til: BØNDERNES BANK - Telemarkskontoret - Skien.
Gjerpen Sparebank, Skien. FYLKETS STØRSTE SPAREBANK - Telefoner: Direktøren 3740, Eksp. 2224, 3224. Forvaltningskapital 14,4 millioner. Ansvar,ige fonds 3,5 millioner. Innskudd til høieste rente / Diskontering / Remisser over hele landet / Kupongsinnløsn. / Inkasso / Verdipapirer besørges omsatt / Sikkerhetsbokser / Verdipapirer til opbev. Filialer: borgestad - Siljan - Skotfoss.
Skienfjordens Nye Kreditbank A/S, Skien. Forvaltningskapital 27,1 mill. kr pr. 1/1-38, hvorav aksjekapital og fonds ca 3,135,000.
Skiens Nye Sparebank. En sparebøsse som Julegave. Sparebøssen utlånes gratis mot innskudd av 5 kr.
Skien-Telemarkens Dampskibsselskap. Forbi brusende vannfall hvor skumsprøiten står høit tilværs og lyser i regnbuens rikdom av farver . . . gjennem trange elveløp med grønnklart vann som slynger sig videre og videre fer hvor en skulde tro det var umulig å komme lenger . . . over blanke innsjøer med høie fjell kneisende omkrong . . . DET er vannveien gjennem TELEMARK! Benytt Skien-Telemarkens Dampskibsselskaps skibe!
Bakken Skofabrik, Skien. Norsk Kvalitetsstøvel "Ola Normann" er en kvalitetsstøvel av rang, som er forarbeidet av spesialgarvede materialer og foret med prima skinnfor. Bunnen er av prima norsk produkt. - Ola Normann er en ypperlig jakt- og sportsstøvel såvel som en utmerket arbeidsstøvel - som garanteres som en 1ste kl. kvalitetsstøvel og tilfredsstiller alle krav til en vanntett slitestøvel. Forøvrig anbefales Fortuna Skotøi som gode kvalitetsvarer. Fortuna innreg. varem. A/S Bakkens Skofabrik - Skien.
Graasvolds Møbelforretning, Skien.Skal De kjøpe MØBLER så gå til GRAASVOLDS MØBELFORRETNING vis a vis Norges Bank.
Oscar Andersens Kjeksfabrik A/S. Alle sorter KJEKS
Else Kjeldal, Lunde st. Telemark. NYTTE- og KUNSTVEV. I nyttevev fær elevane upplæring i: Ullvevnader til dress- og kjolety, dubbeltvevingar til pledd og ullteppe, dreiel, damask, flensvevnad, krokbragd, nordlandsåklæde, synsbragd, møbelty m. m. I kunstvev: Åklæde, bilætvev, floss og transparang. Kursa byrjar 15. jan. 1939. Tek ellers imot elevar heile året med undantak frå 25. aug - 15. sept. Nytt ferien til eit kortare eller lengre kurs. Plan sendast.
A. Amundsens Skotøiforretning, Skien. DET STØRSTE UTVALG av SOLID OG BILLIG SKOTØI finner De i A. Amundsens Skotøiforretning på Lie.
Nynorsk Vikeblad er gildste bladet for store og små. Kjøp det kvar vike eller ting det i posten.
John G. Helland, Skien. MUSIKK - RADIO - FOTO Skriv etter prisliste over radio. Uppgjev um det skal vera batteri eller elektrisk drift. - Annodebatterier. - Akumulatorer. Sportsartiklar Spesial hopp- og langrennski - Bindinger JOHN G. HELLAND Musikkhandel SKIEN.
Skiens Meieribolag. MELK og FLØTE, nykjernet MEIERISMØR Stort utvalg i OST - Sterilisert FLØTE i flasker. - Kondensert MELK "T E L E M E L K" SKIENS MEIERIBOLAG "Husk Melkkaféen" Der serveres god kaffe og fint smørbrød og romegraut.
Bratsberg Landmannsforretning, Skien
M. Johannessen. Pelskollier - Pelskåper Moderne besetningsskinn Hatter og luer Største utvalg. M. JOHANNESSEN Buntmaker.
Aktieselskapet Mobile, Skien Bilreparasjonsverksted Lager av: deler, gummi, oljer, bensin etc. Vi forhandler: OPEL - OLDSMOLILE personbiler Opel - Blitz, og Oldsmobile vare-, last- eg rutebiler. Telefoner: 3870, 3130, 2430, 2770, 2785 Telegramadr.: MOBILE, Skien (Begge skrivefeila var i lysinga slik dei er gjengitt her)
Hellstrøm Tobakksforretning. Hj. av Skiens Aktiemølle. NAVNET MED ERFARING FRA 1911!
Singer Co. Symaskin Aktieselskab, Skien. SINGER SYMASKINER har over hele verden den beste klang. I symaskinbranchen når intet navn op mot SINGER Singer symaskiner egner sig fremfor noget annet til Julepresang! Selges på rimelige vilkår. Singer Co. Symaskin Aktieselskab, Skien.
G. Coward, Skien Når De vitjar Skien, nytt då høvet til å gå innum mi forretning og sjå kva eg hev å bjoda på i JARNVAROR - BYGNINGSARTILAR - MÅLARVAROR - KJØKENUTSTYR m. m. m. Prisane er låge og utvalet stort. G. COWARD
Chr. M. Skau, Skien Dresser - frakker
Georg Eek, Skien Jol i Telemark 1938 God jol ynskjer me alle kundane våre. GEORG EEK SKIEN Grunnlagt 1880
Peder Jensen. TØFLER er en nyttig og velkommen JULEGAVE Jeg har i år eg meget GODT UTVALG Gå til PEDER JENSEN
Porsgrunn Konfeksjonsfabrik, Porsgrunn. PORSGRUNNS KONFEKSJONSFABRIK Alfred Gundersen. Alt i HERRE- og GUTTEKLÆR Po-Ko sprotsklær for damer & herrer.
Mineralvatnfabrikken Trio, Skien.
Til kvardags og til fest -
du gleder best din gjest
med et glass sprudlende
frisk fruktdrikk,
Det er både god og hjelsesam drykk!
G. Fjeld, Skien MASKINFORRETNING
A. Thorstensen, Porsgrunn Habdelsmenn i Telemark! A. Thorstensen, Porsgrunn gjer merksam på sine Kolonial, Feitevaror, Mjøl, alle slags Fórmjøl og Skjelsand. Sel alle slags jordbruksvaror. Grunnlagt 1907.
A. L. Schøien. Se hvad vi ha å by Dem i Presanggjenstander A. L. SCHØIEN GULLSMED ETABLERT 1874
J. S. Ording, Skien J. S. ORDING anbefaler: GULVTEPPER - GARDINER PORTIERSTOFFER - DIVANTEPPER - KÅPER - DRESSER i stort utvalg SENGEUTSTYR ferdig og efter bestilling til billigst beregnede priser LINOLEUM
Cand pharm C. Christoffersen, Skien Drogeri, Parfymeri, Farvehandel Låge prisar, snøgg eksepdisjon
Malchin Jacobsen Jernvarer - Malervarer - Bygningsartikler
Gullsmed Erling Juul, Skien. PENT UTVALG I GULL og SØLV Erling Juul, gullsmed, Landmannstorvet.
Heimen, Skien.
Når trøyt og sliten du kjem av ferda,
på HEIMEN, Hjellen er godt å vera.
Her heimsleg hyggje du alltid finn,
ferdafolk - ver velkomen inn!
HEIMEN, Hjellegt, 14, Skien
Ejnar Stensrud A/S SMIKULL - SINDERS - KOKS og KULL i beste kvaliteter.
Norsk Tidend - Syn og Segn - Norsk Barneblad.
NORSK TIDEND OSLO, kjem ut kvar yrkedag. BLADPENGAR 20 kr. i året.
SYN OG SEGN TIDSSKRIFT utgjevi av Det norske samlaget. Skriftstyrar: OLAV MIDTTUN
NORSK BARNEBLAD Einaste heilnorske BARNEBLAD i Noreg. Nye heilårstingarar fær "JOLETRE" fritt. Ting desse bladi i det nye året.
Th. E. Gundersen. JULEPRESENTER LYSEKRONER
"Dag" Kaffistove - "Dag" Bondeheim. "Dag" Kaffistove Middag, lunsj, lefsur, vaflar m. m. "Dag" Bondeheim Ljose, hyggjelege rom. Gode senger. Tek imot faste gjester. Rimelige prisar.
C. Horn Hansen &. Co. De billige Julepresenter i Parfymer, skinnvarer, sæper og ellers mange nyttige ting finner De hos C. HORN HANSEN & CO. Landsfolk kom til oss.
Blakstad, Holta & Co. A/S, Skien. TREMATERIALER Av alle slags i: MALMEN FURU, skåret og høvlet. TØRRE SNEKKERMATERIALER samt KUBBEVED og HORNVED billig tilsalgs fra Nenset Sagbruk (Telefon 645 Porsgrunn)

Tilbake til Jol i Telemark-sida