Jol i Telemark
1945


Utgjeve av Telelaget og Telemark ungdomslag.
Skriftstyrar:
Lektor Trygve Fitje

Umslagsteikning av Solveig Muren
Prenta hjå Chr. M. Pedersen, Skien


Innhald:

Olav Flatastøyl: Jol (dikt)
Arne Lunder: Og ordet vart kjøt
Olaus Høydal: Ved Barsok
Halvor Sandsdalen: Songen åt Fjell-Andres (dikt)
Ingebjørg Mælandsmo: Motoren i mennesket
Jan-Magnus Bruheim: I jul-tidom (dikt)
Johannes Skarprud: Ein framstegsmann
Sigrid Lurås: Jol 1945. (dikt)
Eirik Evju: Det ljose og gode skal sigra til slutt (dikt)
Aase: Kvitingen!
Erik Evju: Mor Noreg sin song (dikt)
Johannes Skarperud: Isløysing. (dikt)
Selma Lagerløf: Fuglereiret (omsett av Lars Kaasa)
Andreas Breiland: Jul (dikt)
Torvald Børtnes: To systrer.
Magnhild Vaagen: Klokkene ringer. (dikt)
Erik Evju: Mor Noreg sitt kvad til sin falne soldat (dikt)
Torstein Børte:Dei falne (dikt)
Svein Hovet: Julegildet i Nidgard.
Lars Kaasa: Ordtak og hermur frå Nesherad
T. L.: Livet løysest ut i song. (dikt)
Svein Hovet: Kvinnelege felespelarar.
Sverre Groven: Jol på Grini.
Torstein Børte: Våren1945 (dikt)

Lysingar:

Bøndernes Bank (Skien),
Skienfjordens Nye Kreditbank A/S,
Skiens Nye Sparebank,
J. S. Ording (Manufakturforretning, Skien),
H. Joh. Dyring (Bok- og papirhandel, Porsgrunn),
A. A. Ryen (Stålesykkelen 1946, Notodden),
A. A. Ryen (Radioapparat, Notodden),
Georg Eek (Eek's ekstra Kaffi, Skien),
Malchin Jacobsen (Jernvarer, bygningsartikler, malervarer, Skien),
Lindbergs Kjeksbakeri (Skien),
Chr. M. Skau (Dresser og frakker, Skien),
A. Thorstensen (Handelsmenn i Telemark!, Porsgrunn),
Gullsmed Erling Juul (Skien),
Hotell Bondeheimen (Notodden),
Telestova (Notodden),
Telemark Tidend (kvar fredag, Skien)
Porsgrunn Margarinfabrikk,
Chr. M. Pedersen (boktrykkeri Papirhandel, Skien),
Bakken Skofabrik (Skien),
Graasvolds Møbelforretning (Skien),
Oscar Andersens Kjeksfabrik A/S,
Bratsberg Landmannsforretning (Skien),
M. Johannessen (buntmaker),
A. L. Schøien (Gullsmed),
Simon Bakke (Trevarer, Møbler, Husflid, Porsgrunn),
Telemark Eggsentral,
J. A. Krogh (Bøker, papir, trykksaker, protokoller, Skien),
Porsgrunn Auto,
Porsgrunn Konfeksjonsfabrik,
Trio (Epledrikk, Skien),
Erik St. Nilssen (Bok- og papirhandel, Skien),
Telemark Husflidssentral,
Kaffistova "Dag" (Skien),
"Dag" Bondeheim (Skien),
Bergan & Strandlie (Bøkene og papiret, Skien),
Gjemsø Automobilforretning (Skien),
Frogner Småbruksskule (Gjerpen),
Blakstad, Holta & Co. A/S (Trelastforretning, Skien)

Tilbake til Jol i Telemark-sida