Jol i Telemark
1947


Utgjeve av Telelaget og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Lektor Trygve Fitje

Umslagsteikning av Solveig Muren
Prenta hjå Chr. M. Pedersen, Skien


Innhald:

Halvor J. Holte: Torgeir Tverrkvitt (dikt)
Hjelpeprest Finn Kvarving, Gjerpen: Solkverv
Thorvald V. Ekskvam: Blå Måndag. Ein morostubb.
Andreas Breiland: Heimanfrå
Lars Kaasa: Erik Werenskiold i Nesherad.
Svein Hovet: Maxim Gorki og hans syn på bøker
Halvor J. Sandsdalen: Disig haustkveld (dikt)
H. J. Sandsdalen: Klokke-Lars
H. J. Sandsdalen: Segna om Mannslagaren
Ånond Breiland: Fyresdals-song (dikt)
Johannes Skarperud: Sondre Troi. Gutten med utferdshug og framtak.
Halvor J. Sandsdalen: Mannsemne.
Anond Breiland: Ein bygdekunstnar
Margit N. Edland-Åsland: Åsmund Olavsson Vinje.
Olaus Høydal: Kyrkjeferda.
Torvald Børtnes: Dagen etterpå
Tarjei Vesaas: Stasen (dikt)
Hilda Helkås: Stiltevling i Telemark Mållag.
Sveinung T. Heggtveit: Ei hending frå krigsåra.
Torstein K. Lisland: Gamle segner frå heimbygda.

Lysingar:

Bøndernes Bank (Skien), Skienfjordens Nye Kreditbank A/S, Skiens Nye Sparebank, J. S. Ording (Kåper, kjoler, dresser, frakker, Skien), E, Jøntvedt (Dresser, frakker, gutteklær, Skien), Halvor J. Aasland A/S (Manufaktur, Kåpe- & utstyrforretning, Egen systue, Skien), A. A. Ryen (Maskin- & Cykleforretning, Notodden), Graasvolds Møbelforretning (Skien), Georg Eek (Eek's ekstra Kaffi, Skien), Malchin Jacobsen (Jernvarer, bygningsartikler, malervarer, Skien), Singer & Co. Symaskin A/S (Skien), Chr. M. Skau (Dresser og frakker, Skien), A. Thorstensen (Handelsmenn i Telemark!, Porsgrunn), Gullsmed Erling Juul (Skien). Hotell Bondeheimen (Notodden), Telestova (Notodden), Peder Jensen A/S (Skotøiforretning, Skien), C. Horn Hansen (Julepresenter, Skien), Heimen Pensjonat, Skien, Telemark Tidend (kvar fredag, Skien), G. Coward Jernvareforretning (Skien), Alf Brynhildsen (Alt elektrisk, Skien), Carl Moe (Pølsefabrikk, Skien), Lundestova (Lagsbruket til Telemark Mållag, Lunde), Sementindustri A/S (Skien), Lernbaneheimen, Omar Salomonsen (Herreekvipering - Speiderdepot, Skien), Oscar Andersens Kjeksfabrik A/S, Bratsberg Landmannsforretning (Skien), Fønix Pensjonat, Skien, M. Johannessen (buntmaker), A. L. Schøien (Gullsmed), Cand. Pharm C. Christoffersen (drogeri, parfymeri, fargehandel, Skien), Telemark Maskinforretning (Landbruksmaskiner, Skien), J. A. Krogh (Bøker, papir, trykksaker, protokoller, Skien), Porsgrunn Auto, Porsgrunn Konfeksjonsfabrik, Trio (Epledrikk, Skien), Erik St. Nilssen (Bok- og papirhandel, Skien), Telemark Husflidssentral, Kaffistova "Dag" (Skien), "Dag" Bondeheim (Skien), Bergan & Strandlie (Bøkene og papiret, Skien), Eugen Ludviksen (Manufaktur- og utstyrsforretning, Skien), Frogner Småbruksskule (Gjerpen), Blakstad, Holta & Co. A/S (Trelastforretning, Skien)
Tilbake til Jol i Telemark-sida