Jol i Telemark
1948


Utgjeve av Telelaget og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Lektor Trygve Fitje

Umslagsteikning av Solveig Muren
Prenta hjå Chr. M. Pedersen, Skien


Innhald:

Eirik Evju: Demringsdronninga (Venus) (dikt)
Cand. Teol. Einar Gram Henriksen: Guds Kjærleik
Halvor J. Sandsdalen: Haustnatt ved fjorden (dikt)
Hilda Helkås: Hulda Garborg. Ho som gav oss songdansen, Det norske Teater, og vyrdnaden for norske bunader
Jørund Jord: Per Bryggjar og joleølet på Hov.
Erik Evju: Lukkedraumen (dikt)
H. J. S. : Heim frå fjellet
Eirik Evju: Telemark (dikt)
Hilda Wærstad Helkås: Da "Jol i Telemark" fekk namn.
Halvor J. Sandsdalen: Kornet
S. F.: Vegaskilet
Karl Øvretveit: Kjærleiken breier over alle brot
Margit N. Edland Åsland: Eit rike - ein gard (dikt)
Bendik Taraldlien: Viggo Ullmann som talar og lærar
Overlærar Lars Kaasa: Austråt
Svein Hovet: Kvifor var Ivar Aasen ungkar?
Tone Aarak: Tridjedag Jol
Johannes Skarperud: Soga um Ragnhild Kyrvestad
Usignert: Bautasteinen på Rauland
Barneteigen Oline Øverland: Gutungstrekar eller Han gav sitt liv.
Usignert: Kven veit?
Usignert: Juleleikar
H. J. Sandsdalen: Børsa hans bestefar

Lysingar:

Bøndernes Bank (Skien), Skienfjordens Nye Kreditbank A/S, Skiens Nye Sparebank, J. S. Ording (Kåper, kjoler, dresser, frakker, Skien), E, Jøntvedt (Dresser, frakker, gutteklær, Skien), Halvor J. Aasland A/S (Manufaktur, Kåpe- & utstyrforretning, Egen systue, Skien), A. A. Ryen (Maskin- & Cykleforretning, Notodden), Graasvolds Møbelforretning (Skien), Georg Eek (Eek's ekstra Kaffi, Skien), Malchin Jacobsen (Jernvarer, bygningsartikler, malervarer, Skien), Singer & Co. Symaskin A/S (Skien), Chr. M. Skau (Dresser og frakker, Skien), A. Thorstensen (Handelsmenn i Telemark!, Porsgrunn), Gullsmed Erling Juul (Skien). Hotell Bondeheimen (Notodden), Telestova (Notodden), Peder Jensen A/S (Skotøiforretning, Skien), C. Horn Hansen (Julepresenter, Skien), Heimen Pensjonat, Skien, Telemark Tidend (kvar fredag, Skien), G. Coward Jernvareforretning (Skien), Alf Brynhildsen (Alt elektrisk, Skien), Carl Moe (Pølsefabrikk, Skien), Lundestova (Lagsbruket til Telemark Mållag, Lunde), Sementindustri A/S (Skien), Lernbaneheimen, Omar Salomonsen (Herreekvipering - Speiderdepot, Skien), Oscar Andersens Kjeksfabrik A/S, Bratsberg Landmannsforretning (Skien), Fønix Pensjonat, Skien, M. Johannessen (buntmaker), A. L. Schøien (Gullsmed), Cand. Pharm C. Christoffersen (drogeri, parfymeri, fargehandel, Skien), Telemark Maskinforretning (Landbruksmaskiner, Skien), J. A. Krogh (Bøker, papir, trykksaker, protokoller, Skien), Porsgrunn Auto, Porsgrunn Konfeksjonsfabrik, Trio (Epledrikk, Skien), Erik St. Nilssen (Bok- og papirhandel, Skien), Telemark Husflidssentral, Kaffistova "Dag" (Skien), "Dag" Bondeheim (Skien), Bergan & Strandlie (Bøkene og papiret, Skien), Eugen Ludviksen (Manufaktur- og utstyrsforretning, Skien), Frogner Småbruksskule (Gjerpen), Blakstad, Holta & Co. A/S (Trelastforretning, Skien)
Tilbake til Jol i Telemark-sida