Jol i Telemark
1949


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Lektor Tryggve Fitje

Frisene av Knut Hovden
Prenta hjå Chr. M. Pedersen, Skien


Innhald:

Halvor J. Sandsdalen: Jol i Telemark (dikt)
Prost Henrik Seip: Julebodskapen
Harvey Kvernes: Modet ber mannen over bekken.
H.J.S.: Flog-rogn
Lars Kaasa: Gårastolen
Jørgen Haugedal: Telene i strid for land og folk
H.J.S.: Snøtung natt. (dikt)
Halvor. J. Sandsdalen: Halvors-Furu (dikt)
Harvey Kvernes: Då eg vart ganske liten.
Harvey Kvernes: Rimfrost og måneskin.
Johannes Skarperud: Litt um Aasmund Olavsson Vinje.
Torvald Børtnes: Gjenta frå Telemark.
Svein Hovet: Naturkjensla hos Olav Duun.
Halvor J. Sandsdalen: Takk for sist (dikt)
Margit N. Ed-Åsland: Kan du gløyme - (dikt)
Oline Øverland: Minne um Viggo Ullmann og Rasmus Stauri
Margit N. Ed-Åsland: Eg gjev deg ein blom - - (dikt)
Anna Sekse Kindem: "Når julelys vi tenner" - -
Barneteigen:
Helge Nornes: Bestemor
H. J. Sandsdalen: Bernerdrifta
Kan du finna tydinga på teikningane nedanfor?
J. Sk.: Eg narra han godt.
J. Sk.: Syndefallet
J. S.: I skrivetimen.
Oline Øverland: Til kyrkje for fyrste gong

Lysingar:

Skiens Nye Sparebank, Bøndernes Bank (Skien), Frogner Småbruksskule (Frogner ved Skien), Gjerpens Sparebank, Skien, Skienfjordens Kreditbank A/S, A. Landsverk (Kjøttforretning, Notodden), Losje "Rjukan"s Kafe (Kaffestugo, Notodden), Telemark Husflidssentral, Skien, Telemark Yrkesskule, Lunde, Per Bryne (Bakeri, Porsgrunn), A/S Jenrhansen (Porsgrunn), Arkitekt Alfhild Børve, Porsgrunn, Rolf Gulliksen (Bok- og papirhandel, Porsgrunn), Thor Aabjørnsrød A/S Maskinforretning, Porsgrunn, H. Halvorsens Fiskeforretning, Porsgrunn, August Nordahl (Slakteri og pølsefabrikk, Porsgrunn), Heimen i Porsgrunn, Frits Holm Nygard - Havannamagasinet (Til julen vaniljeis, korkanis, Notodden), Notodden Samvirkelag, Notodden Vulkaniseringsverksted, Håkon Uppstrøm (blomster, frukt, grønnsaker, Notodden), Hans Coward (jern, stål, metaller, kjøkkenutstyr, maløervarer, verktøi, Notodden), Jonas Lie (kolonialforretning - Glassmagasin, Notodden), A. A. Ryen (Har kona Dykkar klærulle?, Notodden), A. A. Ryen (Framifrå Julegåve - termolita sengevarmar, Notodden), J. S. Ording (Manufaktur & utstyrsforretning, Trikotasje, Kåper, kjoler, Notodden), Hotell Bondeheimen (Notodden), Telestova (Notodden), Notodden Meieri, Notodden Bankl A/S (Privatbank for Notodden og Aust-Telemark) Notoddens Ungdomsherberge, C. J. Næs ("Kjøp kake til jol hjå", Notodden), Møbelutsalget A/S, Notodden, H. Isaksen (Bakeri - Konditori og kolonialforretning, Notodden), Chr. Flaaten, Møbelforretning, Notodden, Heddal Sparebank, Notodden, J. S. Ording (Kåper, kjoler, Dresser, frakker, Skien), Cand. Pharm C. Christoffersen (drogeri, parfymeri, fargehandel, Skien), Telemark Maskinforretning (Landbruksmaskiner, Skien), Bratsberg Landmannsforretning (Skien), Magnus Gaare (God kunst i utvalg, Skien), Porsgrunn Auto, Vegitar (Spesialforretning i Frukt og grønnsaker, Porsgrunn), Singer & Co. Symaskin A/S (Skien), P. G. Johannesen Bakeri, Lunde, H. N. Lien (Alt i møblar, Lunde), Thor Helgetveit (kjøttforretning, Lunde), A. Ova (Kolonial, landmannsprodukter, glass, steingøi, manufaktur, skotøi, kjøkkenutstyr, malervarer, jernvarer, bygningsartikler, Lunde), Porsgrunn Konfeksjonsfabrik, Ingvald Hansen (Maskin- og elektrisk forretning, Skien), Gulla og Kjell Karsten (Arkitekter, Skien), Auensen Elektriske A/S, Skien, Eyv. Sletter (Alt i kolonial, Fin-fin kaffe, Skien), Skiens Rørleggerverksted, Glasshjørnet Skiensfjordens Stentøiforretning, Skien, Georg Eek (Eek's ekstra Kaffi, Skien), Alf Brynhildsen (Alt elektrisk, Skien), C. Gudbrandsen (kjøttforretning, Skien), Oluf Rasmussen (Trykkeri, Skien), O. Rasmussen (fiskeforretning, Skien), Chr. M. Skau (Dresser og frakker, Skien), G. A. Danielsen (Bakeri & konditori, Skien), Gullsmed Erling Juul (Skien). Bergan & Strandlie (Bøkene og papiret, Skien), Erik St. Nilssen (Bok- og papirhandel, Skien), Centrum Radio, Skien, Skiens Meieribolag, Skien, Kaffistova "Dag" (Skien), "Dag" Bondeheim (Skien), Porsgrunds Porselænsfabrik, G. Coward Jernvareforretning (Skien), Alfred Solli (Manufaktur - hvitevarer - gardiner) S. Sigurdsen (bygningsforretning, Skien), Trio (Epledrikk, Skien), A/S Radio, Skien, G. Fjeld Maskinforretning, Skien, E, Jøntvedt (Dresser, frakker, gutteklær, Skien),
Tilbake til Jol i Telemark-sida