Jol i Telemark
1951


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Lektor Tryggve Fitje

Omslagsteikning av Solveig Muren
Prenta hjå Chr. M. Pedersen, Skien


Innhald:

Mosafinn: Klokketonar (dikt)
Kallskapelan Johan Svendsen, Porsgrunn: Tryggleik og klårleik.
Etter Victor Hugo: Vesle Cosette
H. Østerholt: Segni om Svarttjønnbruri.
Ole Melby: Rim og hermur frå Sauland.
Haldis Ø. Midtbø: Vrådal (dikt)
Halvor J. Sandsdalen: På tuftene etter Mannslagaren. Olav Garvik frå Seljord.
Svein Hovet: Jørund Telnes - ein folkediktar.
Svein Hovet: Gjenta og hesten
W. Werenskiold: Gaute Tinnske, skiløperen fra Telemark.
Einar Stotenberg: Gaute Tinnske, skiløperen fra Telemark.
Olav Nordbø: Halvor H. Eikjarud
H.J.S.: Husgud frå Seljord.
Jon Hvitsand: Det lever så mangt - -
Margit N. Ed- Åsland: Vi vil. (dikt)
Barneteigen:
H.J.S.. Troll-tiuren.
Johannes Skarperud: Eit og anna.
S. Telnes: Lengt. (dikt)
Nils Slettemark: Det største.(dikt)
Intelligensprøve.
Bokstavgåte

Lysingar:

Skiens Nye Sparebank, Bøndernes Bank (Skien), Frogner Småbruksskule (Frogner ved Skien), Gjerpens Sparebank, Skien, Skienfjordens Kreditbank A/S, E, Jøntvedt (Dresser, frakker, gutteklær, Skien), Telemark Husflidssentral, Skien, E. Odd Nilssen A/S (Kaffeforretning, Skien), Skiens Møbellager, Chr. M. Pedersen (Trykkeri, Skien), Cand Pharm C. Cristoffersen (Drogeri - parfymeri - fargehandel, Skien), Telemark Maskinforretning (Landbruksmaskiner, Skien), Malchin Jacobsen (Jernvareforretning, Skien), Alfred Solli (Manufaktur - hvitevarer - gardiner), Singer & Co. Symaskin A/S (Skien), Telemark Eggsentral, Skien, Telemark Yrkesskule, Lunde, Telemark Landsgymnas, Bø, Vestmar Folkehøgskule, Neslandsvatn, Aall-Ulefoss Brug, Ulefoss, Heimen i Porsgrunn, A/S Jenrhansen (Porsgrunn), Porsgrunn Auto, Vegitar (Spesialforretning i Frukt og grønnsaker, Porsgrunn), Rolf Gulliksen (Bok- og papirhandel, Porsgrunn), H. Halvorsens Fiskeforretning, Porsgrunn, Porsgrunn Meieribolag, Den norske Creditbank, Porsgrunn, Porsgrunn Konfeksjonsfabrik (Alt i herre- og gutteklær, Porsgrunn), Bryhnes Bakeri, Porsgrunn, Ragnvald Hals (Farvehandel - drogeri - sykepleieartikler), T. Bergstuen (kolonialforretning, Porsgrunn), Porsgrunn Komm. Elektrisitetverk, H. Eide (Kjøttforretning, Porsgrunn), L. Solstad (Lyskopiering - Avskrivningskontor, Porsgrunn), J. Hauland & Co. (papirhandel, Porsgrunn), A. Thorstensen (Kolonial, Porsgrunn), Lundestorva (Lagsbruket til Telemark Mållag, Lunde), A. Ova (Kolonial, landmannsprodukter, glass, steingøi, manufaktur, skotøi, kjøkkenutstyr, malervarer, jernvarer, bygningsartikler, Lunde), Skoe & Oksum (Kull- & Koksforretning, Porsgrunn), Thor Helgetveit (kjøttforretning, Lunde), August Nordahl (Pølsefabrikk, Porsgrunn), H. K. Aaland (møbelfabrikk - møbelforretning, Ulefoss), Porsgrunn Skofabrikk (Porsko), Uldal & Holm (Kule- og rullelager, Porsgrunn), Kristian Thowsen A/S (Glassmesterforretning, Porsgrunn), Nils Bakken (Vedforretning, Porsgreunn), Kr. Raflund (møbelforretning, Porsgrunn), Porsgrunn Margarinfabrikk A/S, Oscar Andersens Kjeksfabrikk A/S, Posrgrunn, Johan Jeremiassen (Trelastutsalg, Porsgrunn), A. A. Ryen (Klevars lesseapparat, Notodden), A. A. Ryen (Framifrå Julegåve - termolita sengevarmar, Notodden), J. S. Ording (Manufaktur & utstyrsforretning, Trikotasje, Kåper, kjoler, Notodden), Hotell Bondeheimen (Notodden), Telestova (Notodden), Notodden Meieri, Jonas Lie (kolonialforretning - Glassmagasin, Notodden), Losje "Rjukan"s Kafe (Kaffistugo, Notodden), Heddal Sparebank, Notodden, A. Landsverk (Kjøttforretning, Notodden), Notoddens Ungdomsherberge, Notoddens Delikatesseforretning, Notodden Samvirkelag, Telemark Yrkesskule, Lunde, Ingvald Hansen (Maskin- og elektrisk forretning, Skien), Gulla og Kjell Karsten (Arkitekter, Skien), Auensen Elektriske A/S, Skien, Eyv. Sletter (Alt i kolonial, Fin-fin kaffe, Skien), Georg Eek (Eek's ekstra Kaffi, Skien), Alf Brynhildsen (Alt elektrisk, Skien), Blakstad, Holta & Co. A.S. (Trelastforretning, Skien), C. Gudbrandsen (kjøttforretning, Skien), Oluf Rasmussen (Trykkeri, Skien), G. A. Danielsen (Bakeri & konditori, Skien), Bratsberg Landmannsforretning (Skien), Lundetangen (Julebrus, Skien), Bergan & Strandlie (Bøkene og papiret, Skien), Erik St. Nilssen (Bok- og papirhandel, Skien), Centrum Radio, Skien, Skiens Meieribolag, Skien, Kaffistova "Dag" (Skien), "Dag" Bondeheim (Skien), Hans J. Larsen (Jernvareforretning, Porsgrunn), Porsgrunds Porselænsfabrik, G. Coward Jernvareforretning (Skien), Skiens Rørleggerverksted, Emil Johansen (Møbelforretning og tapetserverksted, Skien), Trio (Epledrikk, Skien), G. Fjeld Maskinforretning, Skien, Chr. M. Skau (Dresser og frakker, Skien), O. T. Solberg og Sønner, Skien.
Tilbake til Jol i Telemark-sida