Jol i Telemark
1953


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Lektor Tryggve Fitje

Omslagsteikning av Solveig Muren Sanden
Prenta hjå Chr. M. Pedersen, Skien


Innhald:

Å.H.: Vinternatt. (dikt)
Prost H. Wexelsen Freihow: Vi høgtidar Jol.
O.N.: Fredstonar.
Mosafinn: Svein Tverka
H. Østerholt: Det var eingong - - - (dikt)
Ingebjørg Mælandsmo: Barselsquinden Madame Crøgers kirkegang.
Lavrans Rui: Mot jol!
Trygve Apland: Herre i Bamble.
Oline Øverland: Seljord Kyrkje.
Svein Hovet: Varme menn og kald jul
Thorvald V. Eskvam: Ei underleg gravferd.
Margit N. Edland-Aasland: Eg bad for den gamle bjørka (dikt)
Svein Hovet: Aslaug Vaa - lyrikaren
Pet Bugge: Internasjonalt kulturliv i fjellbygda.
Sture Odd Woldøen: Målet (dikt)
Barneteigen:
H.J.S.: Kveldstell i fjøset
Gåte.
Tenk på eit tal.

Lysingar:

Skien Sparebank, Bøndernes Bank (Skien), Telemark Tømmersalgslag (skogsredskaper, Skien), Gjerpens Sparebank, Skien, Skienfjordens Kreditbank A/S, Porsgrunn Margarinfabrikk A/S, Oscar Andersens Kjeksfabrikk A/S, Posrgrunn, Johan Jeremiassen (Trelastutsalg, Porsgrunn), Thor Aabjørnsrød Maskinforretning (Porsgrunn), Olaf Gundersen's Eftf. (Papirhandel, Porsgrunn), A. Thorstensen (Kolonial, Porsgrunn), Porsgrunn Auto, Heimen i Porsgrunn, T. Bergstuen (kolonialforretning, Porsgrunn), Grenland Ungdomsskule, Nystrand, Sagavoll Ungdomsskule, Gvarv, Vestmar Folkehøgskule, Neslandsvatn, Telemark Yrkesskule, Lunde, A. A. Ryen (Victoria symskin, Notodden), A. A. Ryen (IRUS 2-hjuls traktor, Notodden), J. S. Ording (Manufaktur & utstyrsforretning, Trikotasje, Kåper, kjoler, Notodden), Hotell Bondeheimen (Notodden), Telestova (Notodden), Heddal Sparebank, Notodden, Jonas Lie (kolonialforretning - Glassmagasin, Notodden), H. Isaksen (Bakeri og konditori, Notodden), Telemark Landsgymnas og Bø statsrealskule, A. Landsverk (Kjøttforretning, Notodden), Notodden Samvirkelag, Telemarkens Bokhandel (Notodden), Blakstad, Holta & Co. A.S. (Trelastforretning, Skien), H.K.Aaland (Møbelfabrikk - Møbelforretning, Ulefoss), Einar Jøntvedt (Dresser, frakker, gutteklær, Skien), Ingvald Hansen (Maskin- og elektrisk forretning, Skien), Gulla og Kjell Karsten (Arkitekter, Skien), Auensen Elektriske A/S, Skien, Georg Eek (Eek's ekstra Kaffi, Skien), J.S. Ording (Kåper, KJoler, Dresser, Frakker, Skien), Singer & Co. Symaskin A/S (Skien), John G. Helland (Musikk, Skien), Oluf Rasmussen (Trykkeri, Skien), Skiens Møbellager, Husfliden, Skien, Malchin Jacobsen (Jernvareforretning, Skien), Chr. M. Pedersen (Trykkeri, Skien), Porsgrunn Konfeksjonsfabrik (Alt i herre- og gutteklær, Porsgrunn), A/S Jenrhansen (Porsgrunn), Skoe & Oksum (Kull- & Koksforretning, Porsgrunn), Vegitar (Spesialforretning i Frukt og grønnsaker, Porsgrunn), Rolf Gulliksen (Bok- og papirhandel, Porsgrunn), Porsgrunn Meieribolag, Den norske Creditbank, Porsgrunn, L. Solstad (Lyskopiering - Avskrivningskontor, Porsgrunn), H. Eide (Kjøttforretning, Porsgrunn), O. Brynhildsen Fiskeforretning, (Porsgrunn), K. Hauland Lunde (Herrekonfeksjon, Porsgrunn), Lundetangen (Julebrus, Skien), Glasshjørnet Skiensfjordens Stentøiforretning, Skien, Bergan & Strandlie (Bøker! Skien), H. Gonsholt A/S (Finere Kolonial og Skipshandel, Skien), Kaffistova "Dag" (Skien), "Dag" Bondeheim (Skien), Hans J. Larsen (Jernvareforretning, Porsgrunn), Porsgrunds Porselænsfabrik, G. Coward Jernvareforretning (Skien), Skiens Rørleggerverksted, G. A. Danielsen (Bakeri & konditori, Skien), Trio (Epledrikk, Skien), Skiens Meieribolag, Skien, Chr. M. Skau (Dresser og frakker, Skien), Bratsberg Landmannsforretning (Skien),
Tilbake til Jol i Telemark-sida