Jol i Telemark
1955


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Lektor Tryggve Fitje

Omslagsteikning av Solveig Muren Sanden
Prenta hjå Chr. M. Pedersen, Skien


Innhald:

Halvor J. Sandsdalen: Ver god er livsens bodord.
Peter Madland: Jolepreik.
A. O. Vinje: Joleskikkar
O. N.: Mælefjell
Eilert Kvernes.: Orremyra (dikt)
O. N.: Sumarkveld (dikt)
Torvald Børtnes: Meisterspelaren
Ingebjørg Kasin Sandsdalen: Nyårstankar (dikt)
Kloke og gode ord.
Ivar Grimstad: Han kom i stilla.
Svein Hovet: Hans E. Kincks mennesketypar
Jørgen Haugedal: Munken og målaren.
Svein Hovet:Brevet som ikkje kom fram.
Eilert Kvernes: Snønatt (dikt)
Halvor J. Sandsdalen: Seint heim (dikt)
Halvor J. Sandsdalen: Treskepilten Anton.
Olav med hardingfela: Leikarringen i Norskdomslaget i Porsgrunn.
Barneteigen:
Arne Garborg: Barndomsminne
Kven veit?
Hulda Garborg: dikt
A. O. Vinje: dikt
Usignert: Under stjerner (dikt)

Lysingar:

Skien Sparebank, Bøndernes Bank (Skien), Telemark Tømmersalgslag (skogsredskaper, Skien), Gjerpens Sparebank, Skien, Skienfjordens Kreditbank A/S, Bratsberg Landmannsforretning (Skien), Auensen Elektriske A/S, Skien, Våre Hjem A/S, Cand. Pharm. C. Cristoffersen (Fargehandel - parfymeri - sykepleieartikler, Skien), Emil Johansen (Møbelforretning og tapetserverksted, Skien), Trio (Epledrikk, Skien), Telemark Fylkes Handelsstevne, Skien, Bergan & Strandlie (Bøker! Skien), Christoffer Lassen (Slakter- og pølsemaker, Skien), Chr. M. Skau (Dresser og frakker, Skien), Erik St. Nilssen (Bok- og papirhandel - trykkeri - bokbinderi, Skien), Esso, Vinje Sparebank, Vinje, Rauland Sparebank, Rauland, Tinn Sparebank, Rjukan, Holla Sparebank, Ulefoss, Dag Kaffistove - Dag Bondeheim (Skien), Bø Sparebank, Bø, Solum Sparebank, Skien, Notodden Bank A/S (Banken for Notodden og Aust-Telemark), Eidanger Sparebank, Porsgrunn, Drangedal og Tørdal Sparebank, Drangedal, Notoddens ungdomsherberge, Notodden, A. A. Ryen (Termolita sengevarmer, Notodden), Notodden Meieri, A. Landsverk (Kjøttforretning, Notodden), Hotell Bondeheimen (Notodden), Telestova (Notodden), Notodden Samvirkelag, Losje "Rjukans"s Kafe (Kaffestugo, Notodden), H. Isaksen (Bakeri og konditori, Notodden), Telemarkens Bokhandel (Notodden), A. Hegland Fargehandel, Notodden, Jonas Lie (kolonialforretning - Glassmagasin, Notodden), J. S. Ording (Manufaktur & utstyrsforretning, Trikotasje, Kåper, kjoler, Notodden), Sagavoll Ungdomsskule, Gvarv, Bryhnes bakeri, Porsgrunn, Porsgrunn Auto A/S, Oscar Andersens Kjeksfabrik A/S Porsgrunn, Johan Jeremiassen, (Trelastutsalg, Porsgrunn), Jernhansen, Porsgrunn, Vegetar (Frukt og Grønsaker, Porsgrunn), Beha Fabrikker, Porsgrunn, Frogner Husmorsskule, Gjerpen pr. Skien, Grenland Ungdomsskule, Nystrand, Telemark Yrkesskule, Lunde, Porsgrunn Margarinfabrikk A/S, Porsgrunds Porselænsfabrik, Porsgrunn Meieribolag, Hans J. Larsen (Jernvareforretning, Porsgrunn), Heimen i Porsgrunn, Nils Bakken (Vedforretning, Porsgrunn), H. Eide (Kjøttforretning, Porsgrunn), H. Bergstuen (kolonialforretning, Porsgrunn), Rolf Gulliksen (Bok- og papirhandel, Porsgrunn), O. Brynhildsen Fiskeforretning, (Porsgrunn), Rangvald Hals (Fargehandel, Porsgrunn), Porsgrunn komm. Elektrisitetsverk, Porsgrunn, Skien Folkerestauranter A/S (Centrumkafeen og Kafe Gimle, Skien), L Solstad (Lyskopi-anstalt og avskrivningskontor, Porsgrunn), John G. Helland (Musikk, Skien), Hiterdals Mineralfabrik, Notodden, Telemark offentlege landsgymnas og Bø statsrealskule, Bø, Jæren Folkehøgskule, Kleppe, Skoe & Oksum (Kull & Koksforretning, Porsgrunn), John E. Gundersen, Skien / A/S Rebaa, Oslo (Slottskaffe!), Ingvald Hansen (Maskin- og elektrisk forretning, Skien), Alfred Solli (Utstyrsforretning, Skien), Blakstad, Holta & Co. A.S. (Trelastforretning, Skien), Skiens Rørleggerverksted (Sivertsen & Simonsen), G. A. Danielsen (Bakeri & konditori, Skien), Singer & Co. Symaskin A/S (Skien), W. Aslaksens Fiskehandel, Skien, J.S. Ording (Kåper, KJoler, Dresser, Frakker, Skien), Skiens Møbellager, Chr. M. Pedersen (Trykkeri, Skien), Husfliden, (Møllverna garn, Telemarkbunader, Skien), Lundetangen (Julebrus, Skien), Glasshjørnet Skiensfjordens Stentøiforretning, Skien, Olaf A. Thorsen (Glassmester - glassliperi - speilfabrikk, Skien), Gulla og Kjell Karsten (Arkitekter, Skien), Andelsslagteriet i Skien, H. Gonsholt A/S (Finere Kolonial og Skipshandel, Skien), Otto Hagen (Aut. rørlegger, Skien), G. Coward Jernvareforretning (Skien), Malchin Jacobsen (Jernvareforretning, Skien), Skiens Meieribolag, Skien, A/S Mobile (Automobilforretning - reparasjonsverksted, Skien),
Tilbake til Jol i Telemark-sida