Jol i Telemark
1956


Utgjeve av Telelaget og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Lektor Trygve Fitje

Umslagsteikning av Solveig Muren Sanden
Prenta hjå Chr. M. Pedersen, Skien


Innhald:

Halvor J. Sandsdalen: Det klemta ei klokke (dikt)
Lektor Åge Ramberg: Ny von
S. T.: Joleklokka (dikt)
Thorvald V. Eskvam: Risar og gygrar
S. T.: Nils Ringjar (dikt)
Eilert Kvernes: Barndomsheimen (dikt)
Mosafinn (Halvor J. Sandsdalen?): To roser (dikt)
t. s.: Draumeland (dikt)
Svein Hovet: Hardangerfela. Dette omstridde instrumentet har ei lang historie som er fletta i eit utal menneskelagnader.
Harvey Kvernes: På gamle tufter (dikt)
Jørgen Haugedal: Frå indianarhovding til klokkar.
Svein Hovet: Per Sivle - mannen med det gode hjarta
Kåre Krossbakken: Skreddartimen (dikt)
Overlærar Lars Kaasa: St. Stefansdomen i Wien
Knut Bø: Findalen, skog- og heiedalføret mellom Fyresdal og Setersdal. Dramaet i Torsdalen.
Åsmund Heggenes: Under stjerner (dikt)
Svein Hovet: Da ho Strikke-Brita fekk seg juleved
Barneteigen O. N.: Ferlom Fin. Eventyr frå Åmotsdal.
Usignert: Joleleikar

Lysingar:

Bøndernes Bank (Skien), Skienfjordens Nye Kreditbank A/S, Skiens Nye Sparebank, J. S. Ording (Kåper, kjoler, dresser, frakker, Skien), E, Jøntvedt (Dresser, frakker, gutteklær, Skien), Halvor J. Aasland A/S (Manufaktur, Kåpe- & utstyrforretning, Egen systue, Skien), A. A. Ryen (Maskin- & Cykleforretning, Notodden), Graasvolds Møbelforretning (Skien), Georg Eek (Eek's ekstra Kaffi, Skien), Malchin Jacobsen (Jernvarer, bygningsartikler, malervarer, Skien), Singer & Co. Symaskin A/S (Skien), Chr. M. Skau (Dresser og frakker, Skien), A. Thorstensen (Handelsmenn i Telemark!, Porsgrunn), Gullsmed Erling Juul (Skien). Hotell Bondeheimen (Notodden), Telestova (Notodden), Peder Jensen A/S (Skotøiforretning, Skien), C. Horn Hansen (Julepresenter, Skien), Heimen Pensjonat, Skien, Telemark Tidend (kvar fredag, Skien), G. Coward Jernvareforretning (Skien), Alf Brynhildsen (Alt elektrisk, Skien), Carl Moe (Pølsefabrikk, Skien), Lundestova (Lagsbruket til Telemark Mållag, Lunde), Sementindustri A/S (Skien), Lernbaneheimen, Omar Salomonsen (Herreekvipering - Speiderdepot, Skien), Oscar Andersens Kjeksfabrik A/S, Bratsberg Landmannsforretning (Skien), Fønix Pensjonat, Skien, M. Johannessen (buntmaker), A. L. Schøien (Gullsmed), Cand. Pharm C. Christoffersen (drogeri, parfymeri, fargehandel, Skien), Telemark Maskinforretning (Landbruksmaskiner, Skien), J. A. Krogh (Bøker, papir, trykksaker, protokoller, Skien), Porsgrunn Auto, Porsgrunn Konfeksjonsfabrik, Trio (Epledrikk, Skien), Erik St. Nilssen (Bok- og papirhandel, Skien), Telemark Husflidssentral, Kaffistova "Dag" (Skien), "Dag" Bondeheim (Skien), Bergan & Strandlie (Bøkene og papiret, Skien), Eugen Ludviksen (Manufaktur- og utstyrsforretning, Skien), Frogner Småbruksskule (Gjerpen), Blakstad, Holta & Co. A/S (Trelastforretning, Skien)
Tilbake til Jol i Telemark-sida