Jol i Telemark
1957


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Lektor Tryggve Fitje

Omslagsteikning av Solveig Muren Sanden
Prenta hjå Chr. M. Pedersen, Skien


Innhald:

Eilert Kvernes:Lifjell (dikt)
Magne Wergeland: Ung vilje (dikt).
Prost Ragnar Kallhovd: Guds Ja
L. Rui: Jol - jol.
Mormor: Førejolsarbeid på bygda i gamle dagar.
Hans H. Dalen: Logen (dikt)
Svein Hovet: Ein farleg fisketur
Lars Kaasa: Keisargravene i Wien
Anders Brua: Bjørnesoger frå Bøherad.
Magne Wergeland: Det gode (dikt)
Svein Hovet: Naturkjensla hos Olav Duun
Harald Bache Bystrøm: Spelemannen (Om Jørgen Tjønnstaul)
Halvor J. Sandsdalen: Far (dikt)
Svein Hovet: Skotet mot den mørke fjellveggen.
Olav Nordbø: Ivar Mortensson og Telemark
Barneteigen:
Jørgen Haugedal: Dei tri kongesønene
Hjelp fangen ut.

Lysingar:

Skien Sparebank, Bøndernes Bank (Skien), Telemark Tømmersalgslag (skogsredskaper, Skien), Gjerpens Sparebank, Skien, Skienfjordens Kreditbank A/S, Ingvald Hansen (Maskin- og elektrisk forretning, Skien), Auensen Elektriske A/S, Skien, Skiens Møbellager, G. A. Danielsen (Bakeri & konditori, Skien), Blakstad, Holta & Co. A.S. (Trelastforretning, Skien), Bratsberg Landmannsforretning (Skien), Cand. Pharm. C. Cristoffersen (Fargehandel - parfymeri - sykepleieartikler, Skien), Emil Johansen (Møbelforretning og tapetserverksted, Skien), Trio (Epledrikk, Skien), Singer & Co. Symaskin A/S (Skien), Bergan & Strandlie (Bøker! Skien), John G. Helland (Musikk, Skien), Skien Folkerestauranter A/S (Centrumkafeen og Kafe Gimle, Skien), Erik St. Nilssen (Bok- og papirhandel - trykkeri - bokbinderi, Skien), Chr. M. Skau (Dresser og frakker, Skien), Dag Kaffistove - Dag Bondeheim (Skien), Jernhansen, Porsgrunn, Rangvald Hals (Fargehandel, Porsgrunn), Oscar Andersens Kjeksfabrik A/S Porsgrunn, Porsgrunn Auto A/S, Arne Bjørke (Innredningsarbeid, Porsgrunn), Vegetar (Frukt og Grønsaker, Porsgrunn), L Solstad (Lyskopi-anstalt og avskrivningskontor, Porsgrunn), Porsgrunn komm. Elektrisitetsverk, Porsgrunn, Skoe & Oksum (Kull & Koksforretning, Porsgrunn), Thor Aabjørnsrød Maskinforretning, Porsgrunn, H. K. Aaland (Møbelfabrikk - Møbelforretning, Ulefoss, Ulefoss Forbruksforening, Husfliden, (Møllverna garn, Telemarkbunader, Skien), Lundetangen (Julebrus, Skien), Bergs Jernvareforretning, Stathelle, Beha Fabrikker, Porsgrunn, Porsgrunn Margarinfabrikk A/S, Hans J. Larsen (Jernvareforretning, Porsgrunn), Heimen i Porsgrunn, Nils Bakken (Vedforretning, Porsgrunn), H. Eide (Kjøttforretning, Porsgrunn), Michelsen & Alme Bok- pg papirhandel, Porsgrunn, Porsgrunn Meieribolag, Rolf Gulliksen (Bok- og papirhandel, Porsgrunn), O. Brynhildsen Fiskeforretning, (Porsgrunn), Notoddens ungdomsherberge, Notodden, A. A. Ryen (Termolita sengevarmer, Notodden), Notodden Meieri, A. Landsverk (Kjøttforretning, Notodden), Hotell Bondeheimen (Notodden), Telestova (Notodden), Notodden Samvirkelag, Losje "Rjukans"s Kafe (Kaffestugo, Notodden), H. Isaksen (Bakeri og konditori, Notodden), Telemarkens Bokhandel (Notodden), J.B.Næs (Bakeri og Konditori, Notodden), A. Hegland Fargehandel, Notodden, Jonas Lie (kolonialforretning - Glassmagasin, Notodden), J. S. Ording (Manufaktur & utstyrsforretning, Trikotasje, Kåper, kjoler, Notodden), Hiterdals Mineralfabrik, Notodden, Sagavoll Ungdomsskule, Gvarv, Grenland Ungdomsskule, Nystrand, Telemark Yrkesskule, Lunde, Frogner Husmorsskule, Gjerpen pr. Skien, Telemark offentlege landsgymnas og Bø statsrealskule, Bø, Kvitsund linedelte ungdomsskule, Kviteseid, L/L Telemark Fruktsalslag, Gvarv, Bø Elektriske Forretning L/L, Kviteseid Meieri, Lunde Bok- og Papirhandel, Vinje Sparebank, Vinje, Tinn Sparebank, Rjukan, Holla Sparebank, Ulefoss, Bø Sparebank, Bø, Bamble Sparebank, Stathelle, Mo Sparebank, Dalen, Seljord Sparebank, Lunde Sparebank, Lunde, Solum Sparebank, Skien, Kviteseid Sparebank, Notodden Bank A/S (Banken for Notodden og Aust-Telemark), Eidanger Sparebank, Porsgrunn, Drangedal og Tørdal Sparebank, Drangedal, Heddal Sparebank, Notodden, Chr. M. Pedersen (Trykkeri, Skien), Glasshjørnet Skiensfjordens Stentøiforretning, Skien, Olaf A. Thorsen (Glassmester - glassliperi - speilfabrikk, Skien), Arkitektfirmaet Karsten, Skien, Andelsslagteriet i Skien, H. Gonsholt A/S (Finere Kolonial og Skipshandel, Skien), Malchin Jacobsen (Jernvareforretning, Skien), G. Coward Jernvareforretning (Skien), Otto Hagen (Aut. rørlegger, Skien), Skiens Meieribolag, Skien, W. Aslaksens Fiskehandel, Skien,
Tilbake til Jol i Telemark-sida