Jol i Telemark
1960


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Halvor J. Sandsdalen

Omslagsteikning av Erlend Grøstad.
Prenta hjå Chr. M. Pedersen, Skien


Innhald:

Ingebjørg Kasin Sandsdalen: Det gamle evangelium (dikt)
Sokneprest Kr. Juvkam Ørjavik, Gransherad: Han kom sjølv.
Hans G. Kivle: Olav Bitustøyl - kunstnaren frå Rauland som bygde Møstrond kyrkje og laga kyr til kong Olav.
Svein Flåten: Kove-svollen (dikt)
Tarjei Vesaas: I fiskens grøne ungdom
Grim: Knut Dukane. Nissedals bygdeleksikon
Ingebjørg Kasin Sandsdalen: Gamleloftet
Andreas Sandsdalen: Solmorgon (dikt)
Eldrid Robberstad: Festargåve.
Harald Bache Bystrøm: Eivind Tveiten - sølvsmed og filigranskunstner samler Øvre Vindlaus til Lårdals Bygdemuseum.
Jørgen Haugedal: Sondre Slaktar og jolegrisen på Gjel.
Lars Kaasa: Heming unge - Wilhelm Tell.
Eirik Evju: Den gamle kyrkjeklokka. (dikt)
H. J. S.: Tone Aarak kan takke eit beinbrot for at ho vart forfattarinne.
Magne Wergeland: Dei to rømlingane.
Kjetil Haugstøl: Øydegard (dikt)
Johannes Skarperud: Dei tvo som ikkje fikk kvarandre.
Barneteigen:
H. J. Sandsdalen: Kjerringa som ville sitja framand
Usignert: Trollet Petar

Lysingar:

Skien Sparebank, Bøndernes Bank (Skien), Den norske Creditbank (Skien, Porsgrunn), Solum Sparebank, Skien, Gjerpens Sparebank, Skien, Skienfjordens Kreditbank A/S, Porsgrunn Margarinfabrikk A/S, Jernhansen, Porsgrunn, Rangvald Hals (Fargehandel, Porsgrunn), Oscar Andersens Kjeksfabrik A/S Porsgrunn, Porsgrunn Auto A/S, Arne Bjørke (Innredningsarbeid, Porsgrunn), Rolf Gulliksen (Bok- og papirhandel, Porsgrunn), Porsgrunn komm. Elektrisitetsverk, Porsgrunn, L Solstad (Lyskopi-anstalt og avskrivningskontor, Porsgrunn), Porsgrunn Meieribolag, Skoe & Oksum (Kull & Koksforretning, Porsgrunn), Thor Aabjørnsrød Maskinforretning, Porsgrunn, Andelsslagteriet i Skien, H. K. Aaland (Møbelfabrikk - Møbelforretning, Ulefoss, Heimen i Porsgrunn, Telemark Målkontor - Årbok for Telemark, Skien Beha Fabrikker, Porsgrunn, Blakstad, Holta & Co. A.S. (Trelastforretning, Skien), Bratsberg Landmannsforretning (Skien), Skiens Møbellager, Trio (Epledrikk, Skien), Singer & Co. Symaskin A/S (Skien), Bergan & Strandlie (Bøker! Skien), John G. Helland (Musikk, Skien), Skien Folkerestauranter A/S (Centrumkafeen og Kafe Gimle, Skien), Erik St. Nilssen (Bok- og papirhandel - trykkeri - bokbinderi, Skien), Chr. M. Skau (Dresser og frakker, Skien), Dag Kaffistove - Dag Bondeheim (Skien), Vinje Sparebank, Vinje, Tinn Sparebank, Rjukan, Holla Sparebank, Ulefoss, Bø Sparebank, Bø, Bamble Sparebank, Stathelle, Mo Sparebank, Dalen, Kviteseid Sparebank, Lunde Sparebank, Lunde, Notodden Bank A/S (Banken for Notodden og Aust-Telemark), Eidanger Sparebank, Porsgrunn, Drangedal og Tørdal Sparebank, Drangedal, Heddal Sparebank, Notodden, Chr. M. Pedersen (Trykkeri, Skien), Husfliden, (Møllverna garn, Telemarkbunader, Skien), Alfred Solli (sengeutstyr - gardiner - gulvtepper - utstyr til huset, Skien), Sagavoll Ungdomsskule, Gvarv, Grenland Ungdomsskule, Nystrand, Telemark Yrkesskule, Lunde, Frogner Husmorsskule, Gjerpen pr. Skien, Telemark offentlege landsgymnas og Bø statsrealskule, Bø, Kvitsund linedelte ungdomsskule, Kviteseid, Kviteseid Meieri, Notoddens ungdomsherberge, Notodden, A. A. Ryen (Berec Handlykt, Notodden), Telestova (Notodden), A. Landsverk (Kjøttforretning, Notodden), Notodden Samvirkelag, Hotell Bondeheimen (Notodden), H. Isaksen (Bakeri og konditori, Notodden), Sigurd Løkka (Matvareforretningar, Avdeling for leikety, Notodden), Næs Bakeri, Notodden), Telemarkens Bokhandel (Notodden), Hiterdals Mineralfabrik, Notodden, Notodden Meieri, J. S. Ording (Manufaktur & utstyrsforretning, Trikotasje, Kåper, kjoler, Notodden), Glasshjørnet Skiensfjordens Stentøiforretning, Skien, Olaf A. Thorsen (Glassmester - glassliperi - speilfabrikk, Skien), Otto Hagen (Aut. rørlegger, Skien), H. Gonsholt A/S (Finere Kolonial og Skipshandel, Skien), Malchin Jacobsen (Jernvareforretning, Skien), G. A. Danielsen (Bakeri & konditori, Skien), Kjell Karsten, Arkitekt, Skien, Skiens Meieribolag, Skien, Auensen Elektriske A/S, Skien,
Tilbake til Jol i Telemark-sida