Jol i Telemark
1973


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Terje Gaathaug

Omslag: Jan E. Bratsberg.
Prenta hjå Chr. M. Pedersen, Skien


Innhald:

Bladstyraren: Til lesarane
Olav J. Tveit: Guds store gåve
Eva Øye: Advent-salme. (dikt)
Arne T. Aabø: Ei røde om spelemenn
Jens Thomsgård: Sætergjenta hjalar (dikt)
Steinar Larsen: Brustova frå Vinje
Karl Øvretveit: Snart blir handa for stor (dikt)
Thor Thorsen: I bane. (Til eit bilde av Jan Baker.) (dikt)
Liv Langelid: Lundefaret
Aasmund Vik: Dagen sto opp (dikt)
Eirik Evju: Når juleklokker ringer (dikt)
Bjarne Walle: Vekta som veide sølvdalere
Torstein Børte: Korn sidrar i sålda (dikt)
Leif Brynhildsen: Pilgrimsferd, Vinjeminne
Liv Holtskog: Eidsborg Stavkyrkje (dikt)
Astrid Kari Støyle Hauger: Velkomne, Julebokkar
Anne Johanne Williksen: Passkontrolle!
Jon Fjone: Far min var lyrikar (dikt)
Jon Hvitsand: Har rettvis våbøn så stor kraft - - -?
Aslaug Høydal: Såldet (dikt)
Aslaug Høydal: Den glade gjevaren
Liv Holtskog: Utskore dag (dikt)

Tilbake til Jol i Telemark-sida