Jol i Telemark
1974


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Harald Oppebøen

Omslag: Frøydis Oppebøen.
Prenta hjå Chr. M. Pedersen, Skien


Innhald:

Jens Thomsgård: Sporven syng (dikt)
Oline Øverland: Toving og stamping
Arne T. Aabø: Jørgen Tjønnstaul
Hans G. Kivle: I kveld såg eg Betlehemsstjerna - - (dikt)
Jon Hvitsand: Då Olav Augundsson Haatveit "sat" julenotta.
Etter Johannes Skarperud: Gamle-Kal
Halvor J. Sandsdalen: Kvar blir det av tante?
Anne Johanne Williksen: Minne frå eit jolegilde
Kjetil Haugstøl: Kvefsestikk på bryllaupsdagen
Mari Seltveit: Fårlege tider
Aage Kristiansen: Ein rusta jernkross!
Jørgen Heggtveit: Sterke-Nils bygdekjempa frå dei store skogar
Margit N. Edland: Morsmålet vårt (dikt)
Aslaug Høydal: Svarthotten
A. K. M.: Dei heimlege fjell (dikt)
Olav Bakken: Asbjørn Slaven
Eirik Evju: Eit barndomsminne (dikt)
Aslak Momrak Haugan: Elgkalven (dikt)
Svein Hovet: Julebrullaup i Grungedal
Eirik Evju: Det gamle tuntreet syng (dikt)
Torstein Børte: Gjermund Haugen (dikt)
Hans G. Kivle: Ein dag stig opp . . . (dikt)

Tilbake til Jol i Telemark-sida