Jol i Telemark
1976


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Harald Oppebøen

Omslag: John Skarperud.
Prenta hjå Brødr. Kjær, Skien


Innhald:

Liv Holtskog: Kong Valemon (dikt)
Kjetil Haugstøl: Ein mann vert borte i grenseskogane
Eirik Evju: Telemarksrosa (dikt)
Arne Krossbakken: På Gran ved A. O. Vinjes grav (dikt)
Olaus Høydal: Rivetinda
Halvor J. Sandsdalen: Papirrose-Sara
Usignert: Heilårsvinter i Rauland
Jens Thomsgård: Gaustatoppen (dikt)
Jon Hvitsand: Bannar-Ingjebær og Kari Skrå-Tangen
Torstein Børte: Torleiv Stadskleiv (dikt)
Ingebjørg Vatskinn: Ein dag utanom alt
H. Underdal: Stille vatn (dikt)
Aslaug Høydal: Høgsong til ein ungdom
Eirik Evju: Det gamle kvernhuset (dikt)
Liv Langelid: Åste
Aslaug Høydal: Hansesoge 1: Å vera Hans -
Aslaug Høydal: Hansesoge 2: Portofritt
Aslaug Høydal: Hansesoge 3: Garanti
Arne O. Lie: Heislåtta må heim (dikt)
Ingebjørg Vatskinn: Barnekryssord - Nøtt
Kristine Gjelstad: Dyremor
Grim: Da morbror lyfte Tuddalkjerringi

Tilbake til Jol i Telemark-sida