Jol i Telemark
1977


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Harald Oppebøen

Omslag: O. Bjåland.
Prenta hjå Brødr. Kjær, Skien


Innhald:

Jens Thomsgård: I skogen (dikt)
Olav Mostøl: Tårer i snø
Eirik Evju: Eit Jonsokminne frå unge år
H. J. S.: Nei, kvinnfolk og ski
Olav Mostøl: Langs gamle fjellvegar mellom Setesdal og Telemark
Kjetil Haugstøl: Besøk av bamsen
Usignert: Måren - tallrik i Telemark og stygg rovmordar i skogane
Stein Flottin: Inga ny skjorte
Stein Flottin: Tende ljos (dikt)
A. L.: Nokre ord om ei einsam kvinne
Arne O. Lie: Skirenn i premiebakken
Jon Hvitsand: Jul i gamle dagar på Bortistugu-Kise i Sæterbø
Liv Holtskog: Barndom (dikt)
Halvor J. Sandsdalen: Eit innlegg om bygdekulturen i Telemark
Ingebjørg Vatskinn: Fuglane i nordavinden
Hans G. Kivle: Født på ein julekveld (dikt)
Aslaug Høydal: Møte på Skjellfly
H.....: Tussane i Brakandalen
Kjell Oskar Selman: Vandrarfantasi (dikt)
Anne Johanne Williksen: "Å kunne eg fara til Telemark"
Eilert Kvernes: Den minste reinen i verda kan vandre sine tusen mil . . . .
Ingebjørg Vatskinn: Litt fugleprat

Tilbake til Jol i Telemark-sida