Jol i Telemark
1978


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Harald Oppebøen

Omslag: John Skarperud
Prenta hjå Brødr. Kjær, Skien


Innhald:

Olav Botnen: Tru og overtru
Torstein Børte: Ved Fagerli (dikt)
Arne O. Lie: Heislåtta
Liv Holtskog: Og englehærar styrde ut - (dikt)
Mari Seltveit: Våre folkeminne
Kjell Oskar Selman: Eit barn skal komme (dikt)
E. S.: Vesla Elsa
Aslak: Mor (dikt)
Olav Mostøl: Ljos gjennom roseglas
Olaus Høydal: Tunet
Kjetil Haugstøl: Slagbenken
Liv Sevatdal: På Stølbu-trappa
Aslaug Høydal: Den eine (dikt)
Frå Skulen: Byta blekk
Frå Skulen: - Det var så vidt dyrt
H. J. S.: Blodiglar
Stein Flottin: Bestefarsgåva (dikt)
Olav Bakken: Langemann frå Seljord
Eilert Kvernes: Jolaften for einslege på austsida i Porsgrunn
Hans Tveiten: Dei tri - (dikt)
Stein Flottin: Eventyret om skomakaren som ikkje ville bli. . . .
Aslak Momrak-Haugan: Via

Tilbake til Jol i Telemark-sida