Jol i Telemark
1979


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Harald Oppebøen

Omslag: John Skarperud
Prenta hjå Brødr. Kjær, Skien


Innhald:

Jens Thomsgård: Heimen (dikt)
Liv Sevatsdal: "Det lyt vera god mann, som ikkje treng sin granne til"
Olav Botnen: Tussane hjelpte til med skuren på Østenå. Litt om tusseskeiene og den gamle garden.
Finn Kvalem: Ommersdølen
Hans Andor Lauvdal: Vinterdag
Arne O. Lie: Tiurleik (dikt)
Olav Mosdøl: Skuggane er lengst om kvelden
Aslaug Høydal: Jolefisk
Olaus Høydal: Eisa
Torstein Børte: Skogen står attmed og susar (dikt)
Liv Holtskog: Svanesang (dikt)
Liv Holtskog: Snø fell og løynar våre fâr (dikt)
Stein Flottin: Høgtidsange
Kristine Gjelstad: Augustnatt
Hans G. Kivle: Fødd på ein julekveld (dikt)
H. J. S.: Nittentrettiårslykke
Eirik Evju: Barndomsheimen (dikt)
Gunn-tveit: Pensjonist
Kjetil Haugstøl: Rypefangarane
Arne Krossbakken: Joli (dikt)
Ingebjørg Vaskinn: Eventyret om: Byen som mista seg sjølv
Gudrun Brauti Knutslid: Førejolstemning (dikt)
Kjetil Kvaale: Ein sogemann fortel

Tilbake til Jol i Telemark-sida