Jol i Telemark
1980


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Harald Oppebøen

Omslag: John Skarperud
Prenta hjå Brødr. Kjær, Skien


Innhald:

Jens Thomsgård: Høgfjells-vatnet (dikt)
Aslaug Høydal: Livet
Aslaug Høydal: Alt.
A. O. Lie: Å bli vaksen - for ein dag
Aslak Momrak-Haugan: Villmark (dikt)
Hans Andor Lauvdal: Vordens hus
Olaus Høydal: To furur
Aslaug Høydal: Gråt mine venner (dikt)
Finn Kvalem: Loddsetelen
Olav Botnen: Templum mirabile - Det forunderlige tempel
Petter Sauar: Alf Prøysen (dikt)
Etter "Mytiske sagn fra Telemarken": Helgenotra
Olav Mosdøl: Gløymde tankars land -
Liv Sevatdal: Gullbring
Olav Mosdøl: Helhesten (dikt)
Halvor J. Sandsdalen: Om å søkje kontakt . . .
H. J. S.: På fesjå (dikt)
H. J. S.: Uberørt av hånd
Eirik Evju: Rokken til bestemor (dikt)
Eirik Evju: Tuntreet (dikt)
H. J. S.: Ei soge frå Londalen i året 1011

Tilbake til Jol i Telemark-sida