Jol i Telemark
1981


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Harald Oppebøen

Framsida: Teikning Solveig Muren Sanden
Prenta hjå Brødr. Kjær, Skien


Innhald:

Kjell Oskar Selman: Genesis (dikt)
Petter Sauar: Magnus Brostrup Landstad (dikt)
Olaus Høydal: Joletreet
A. O. Lie: Ein skoledag i vintermørkret
Liv Sevatdal: Anne bakstekone
Aslaug Høydal: På ski ivi Haukelidfjøll
Halvor J. Sandsdalen: Om å søkje kontakt
Kjetil Haugstøl: Gløym ikkje gjestfrihet
Olav Botnen: Tussebelen på Flekstveitheii
Jon Fjone: Bestefars salme (dikt)
Jørgen Haugedal: Ein pendlar hoppar av
Ingebjørg Vaskinn: Dei som kunne hava det så godt
Olav Mosdøl: Eit møte med meisteren
Eirik Evju: Den gamle gyngestolen (dikt)
Hans G. Kivle: Korleis ein 6-åring opplevde stemna åt Telemark Ungdomslag 1912
Eilert Kvernes: I ly bak låvebrua (dikt)

Tilbake til Jol i Telemark-sida