Jol i Telemark
1982


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Harald Oppebøen

Framsida er teikna av John Skarperud
Trykt i offset:
Bø Papir og Trykk,
3800 Bø i Telemark


Innhald:

Omsett av Biskop A. Chr. Bang: Jole-evangeliet (på Landsmål 1867)
Kjell Åsen: "- et tog på skummende sorte heste -"
A. O. Lie: Den gamle støylsvegen (dikt)
Jon Fjone: Mors hender (dikt)
Gudrun Hovde Gvåle: Tankar omkring Alf Prøysens "Julekveldsvise"
Alf Prøysen: Julekveldsvise (dikt)
Eirik Evju: julestjerna (dikt)
Aslaug Høydal: Gaupe på flukt
Ingebj. Tveito: Jolehymne (dikt)
Olav Mosdøl: Setesdal - så grøn om sommaren
Olav Mosdøl: Bygdestøylen (dikt)
Liv Sevatdal: Gamle-smia (dikt)
Olaus Høydal: Skadyret
Petter Sauar: Anne Grimdalen (dikt)
Kaare Bakken: Jolekortet
Torstein Børte: Myllargutens siste ferd (dikt)
Jørgen Haugedal: Joleved - endå ein gong
Frå "Hundre folkeminne frå Seljord" av Halvor J. Sandsdalen: Den tussan ropar på, skal bli gamal
Frå "Hundre folkeminne frå Seljord" av Halvor J. Sandsdalen: Kjetil Kvåle reiser etter orrahanen
Frå "Hundre folkeminne frå Seljord" av Halvor J. Sandsdalen: Tussan varslar Aslak Hauge

Tilbake til Jol i Telemark-sida