Jol i Telemark
1983


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Harald Oppebøen

Framsida er teikna av Solveig Muren Sanden
Trykt i offset:
Bø Papir og Trykk,
3800 Bø i Telemark


Innhald:

Aslaug Høydal: Eg er samd med Arve
Aslaug Høydal: Tussane i Rustfjøll (dikt)
Torstein Børte: Nå er det stilt i smia heime (dikt)
Olaus Høydal: Bjønnshol
Olav Botnen: Fru Anne Arnold på Borgestad og visa om henne
Eirik Evju: Bygde-Noreg (dikt)
Hans Andor Lauvdal: Storauren i Trolltjønnelva
Jørgen Haugedal: Eg er ein kristen
Astrid Synnøve Ormtveit: Jol i Vente (dikt)
Olav Bakken: Ei kyrkjeferd
Kaare Bakken: Snarefangarar i ei mørketid
Liv Sevatdal: Den gamle steintrammen (dikt)
Olav Mosdøl: Fru Margit til Glidbjørg
Ingebjørg Tveito: Jol i Telemark
Kjetil Haugstøl: Haustkveld i den gamle skogkoja
Etter Rikard Berge ved Olav Kvaalen: Då huslyden Landstad kom til Telemark

Tilbake til Jol i Telemark-sida