Jol i Telemark
1985


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Harald Oppebøen

Framsida er teikna av Solveig Muren Sanden
Trykt i offset:
Bø Papir og Trykk,
3800 Bø i Telemark


Innhald:

Olav Kvålen: Med "Jol i Telemark" i 52 år
Torstein Børte: Så mange tomme hender (dikt)
Knut Georg Nilsen: Julehefteseljarane i Hjartdal
Astrid Synnøve Ormtveit: På tunet heime (dikt)
Olav Botnen: Ripilen
Jon Homme: Hesten er heimkjær
Hans Andor: Jolebrev frå skogkanten
Olav Bakken: I skodda (dikt)
Jørgen Heggtveit: Tømmerdrift og fløtning i gamle dagar
Liv Sevatdal: Så stilt (dikt)
Ingebjørg Tveito: Jol i Telemark
Grace Brynn: Siri skaffar snø
Arne O. Lie: Skulemeistaren
Per Høidalen: Jul (dikt)
Kjetil Haugstøl: Haustkveld ved sundbarmvatnet
Eirik Evju: Mor sine hender
Kari Napen Haugane: Øverlandseika
Aslaug Høydal: Det var eg som skulle
Olaus Høydal: Åsmund frå Uppistogu.
Solveig Muren Sanden: Trollkamp (dikt)
Gerhand Hedlund: Soknepresten frå Mo som vart modell for Falkbergets Benjamin Sigismund
Knut Georg Nilsen: Telemark Mållag 1985
Liv Holtskog: Dikt (dikt)
Øyvind Tore Kleiv: Telemark Ungdomslag

Tilbake til Jol i Telemark-sida