Jol i Telemark
1986


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Brita Jondal.
Styremedlemer: Grete Vrålstad Hansen og Knut Georg Nilsen

Framsida er teikna av Olav Bjørgum
Trykk:
Bø Papir og Trykk, 3800 Bø i Telemark


Innhald:

Liv Holtskog: Julegave på boks (dikt)
Hallbjørg Strøm: Solsnu
John Straume: Harald Oppebøen er blitt gamleredaktøren
Brita (Jondal): Kvifor "Jol i Telemark"?
Aslaug Høydal: Nissane frys
Gerhard Hedlund: Frå peis til komfyr: Ulefos-verket med på å lette kvinnearbeidet og modernisere kjøkkenet
Kjell Oskar Selman: Jolevise i desember (dikt)
Kjell Oskar Selman: Du grøne glitrande - Langeleik
Usignert: Glumsnotti
Grace Brynn: Skorsteinspipeorkesteret
Olav Mosdøl: Den løyndomsfulle boka
Hallbjørg Strøm: Barn (dikt)
Halvor Landsverk: Magiske midlar mot muro: Murustein og muruspjelet
Gerhard Hedlund: Kunstnaren Olav Bjørgum vel motiv frå folkeliv og tradisjonar
Tore Tveit: Små jolenissar (dikt)
Usignert: Bratte bakkar å sleipe vollar (dikt)
Olav Solberg: Julesongen om martyren og hestepassaren Stefan
Usignert: Telemark Mållag tek utfordringar
Oddrun Høyvik Ulvestad: Tradisjonar - viktig og naudsynt
Kjetil Haugstøl: Då snøskrida tok meg
Knut Olsen: Toraderen - eit populært instrument
Halvor Sisjord: Betre vera livlaus - enn knivlaus
Ragnhild Lindtveit: Fred, glede og lykke (dikt)
Hans Olav Wingerei: Svartkvitt
Barnesida:
Usignert: Spikke i ovnskroken?
Usignert: Bråstart
Usignert: Gala tali og rø bakvendt
Usignert: Bokstavar vert ord - kva for ord?
Olaus Høydal: Når det ropar frå andre sida
Per Høidalen: Eventyrskog (dikt)

Tilbake til Jol i Telemark-sida