Jol i Telemark
1987


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Halvor J. Sandsdalen

Omslagsteikning: Ruth Nordbø
Trykk:
Soon Print, Skien


Innhald:

Ingebjørg Kasin Sandsdalen: Jol (dikt)
Usignert: Robert Munk - Hovin i Telemark
Robert Munk: Eit barn er oss fødd
Olav Kaste: Eg hentar inn (dikt)
Bodil Tveit Tørdal: Skattane mine
Liv Holtskog: Julekveld (dikt)
Trygve Fosstveit: Til minne om Anna Julie - 100 år etter
Halvor J. Sandsdalen: Til fots og på verseføtter i lag med Harald Kihle
Kåre Holt: Hjemme hos Lavrants
Eirik Evju: Solvending (dikt)
Hans Andor Lauvdal: - Men telemarksbjønnen var ikkje død -
Bodil Tveit Tørdal: Ein ny veg (dikt)
Kåre Gullkiste: Kvinnelist
Kjetil Haugstøl: Torkjell Kyrkjebyggar
Kjetil Haugstøl: Dei gløymde bursdagen (dikt)
Olaus Høydal: Hest kjem heim
Liv Sevatdal: Gullbring
Astrid Synnøve Ormtveit: Då tyskarane kom til gards
Arne O. Lie: Den gamle støylsvegen (dikt)
Olav Skogen: Frå "Villmarksvers" (dikt)
Barneteigen:
Per Høydalen: Nissen (dikt)
Gunn Hyttedalen: Tryggleik (dikt)
Aslaug Høydal: Slik er ikkje Helge -
H. J. S.: Hatten

Tilbake til Jol i Telemark-sida