Jol i Telemark
1988


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Per Høidalen
Styrerepresentantar for utgjevarane:
Borghild Stahl og Grete Vrålstad Hansen

Omslagsteikning: Bodil Tveit Tørdal
Trykk:
Soon Print, Skien


Innhald:

Jon Haukaas: Jol i Telemark-fjellet
Anne Marie Romtveit og Harald Albertsen: Redaktørskifte
Red.: Til lesarane av "Jol i Telemark"
Ingebjørg Kasin Sandsdalen: Endeleg ringer dei juleklokker (dikt)
Kjell Åsen: Ein gong i livet
Liv Holtskog: Juletrefest på Strånna
Astrid Synnøve Ormtveit: Himmelsk joleknask (dikt)
Trygve Fosstveit: Ein utvandrar frå Telemark
Per Naas: Dei var glade i barnet sitt
Per Høidalen: Båndet e' ditt, Elisabet (dikt)
Hans Herbjørnsrud: Knut (Jula 1944)
Audun Nilsskog: Tid (dikt)
Kjetil Haugstøl: Gullnes gruver i Seljord
Halvor J. Sandsdalen: "Vil du ta frå meg besta beita på dagen, du då?"
Arne O. Lie: Dalsmarken i gamal tid
Audun Nilsskog: Spelmennene (dikt)
Halvor J. Sandsdalen: Dei tre tjønnane i Trollebotn
Aslaug Høydal: Den fyrste flugemaskina ivi Langlim
Guri Todal: Du skal leva
Øyvind Rosland: Den gamle skaustua (dikt)
Astrid Synnøve Ormtveit: Finndalen - eit nedlagt samfunn
Olaus Høydal: Og isen bråna
Trygve Fosstveit: Ei storhending i 1848
Kvikk tanke og sikker replikk:
Usignert: Feil kvilestad
Usignert: Frå Krossobanen på Rjukan
Usignert: Dagslyset i fare
Usignert: Historisk St. Hans-fest
Usignert: Lite moro for pengane
Usignert: Aktuell boktittel
Medarbeidarane våre

Tilbake til Jol i Telemark-sida