Jol i Telemark
1989


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Per Høidalen
Styrerepresentantar for utgjevarane:
Borghild Stahl og Grete Vrålstad Hansen

Omslagsteikning: S.L.
Trykk:
Soon Print, Skien


Innhald:

Ingebjørg Kasin Sandsdalen: Betlehemsstjerna (dikt)
Red.: Til lesarane av "Jol i Telemark"
Halvor J. Sandsdalen: Jol i Telemark (dikt)
Bjarne Nenseter: Julegleda som varer
Øyvind Rosland: Song om livet (dikt)
Aslaug Høydal: Hestane heime
Liv Holtskog: Song i mørkret (dikt)
Eirik Evju: Solvending (dikt)
Gunnar Opheim: Ei hending i Flåbygd i 1783
Jon Fjone: Skilåmer (dikt)
Guri Todal: Alle vegar endar -
Øyvind Rosland: Ei hand (dikt)
Kjetil Haugstøl: "Det har plaga meg så- "
Jon Haukaas: Frå det gamle arbeidslivet i Tinn.
Arne Nordstoga: Jarand Rønjom - både håleg og inspirerande
Jon Fjone: Det mjukaste eg veit (dikt)
Arne O. Lie: Talleivs-Gonil
Arne T. Aabø: Ånund Smellupp - ein omfarande smed i Telemark
Alf Engeset: Torbjørn Eikhaugen - ein særmerkt drangedøl og skogens mann
Bjarne Nenseter: Ukjent Kihle-bilde
P. H.: Her er du heime
P. H.: Det å høyre til ein stad (dikt)
Trygve Fosstveit: Eit møte med levande folke-eventyr

Tilbake til Jol i Telemark-sida