Jol i Telemark
1991


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Per Høidalen

Omslagsteikning: Svanaug Lindtveit

Prenta hos Soon Print, Skien


Innhald:

Per Høidalen: Helsing til lesarane
Ingebjørg Kasin Sandsdalen: Kva er det for lyse tonar? (dikt)
Torkill Arnold Tande: Jol
Halvor J. Sandsdalen: Brønnvatn i jolegåve
Stein Versto: Bestemors hus
Aslaug Høydal: Lykti i Valetjønnbakken
Kjetil Haugstøl: Sommarnatt på Kroktjønnheia (dikt)
Per Høidalen: Kongen er død. Kongen leve! (dikt)
Finn Rønning: Borgar Borgarsson - Treskjerargeniet frå Roheimheia i Bøherad
Arne O. Lie: Vinter i skogstoga
Kjell Aasen: "Nu rinder solen op -"
Per Høidalen: Bestemors sang (dikt)
Kjetil Haugstøl: Uroleg på setra
Johannes Borge: "Da var der ikke tråden igjen -"
Margit Bergland: Dei tvo små jentun i Rui
Øyvind Rosland: Bestefar (dikt)
Øyvind Rosland: Haustlengt (dikt)
Per Høidalen: Bestefars "gullvinter"
Arne T. Aabø: Åne Gullkopp - uvyrdsløyparen frå Lårdal
Olaus Høydal: Huldrejenta
Trygve Fosstveit: Ei nedlagd hei-grend i Sannidal
Jens Thomsgård: Gaustatoppen (dikt)
Halvor J. Sandsdalen: Papirrose-Sara
Arne Krossbakken: På Gran ved Aa. O. Vinjes grav

Tilbake til Jol i Telemark-sida