Jol i Telemark
1992


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.
Skriftstyrar:
Per Høidalen

Omslagsfoto ?
Trykk:
Soon Print, Skien


Innhald:

Red.: Helsing til lesarane
Jørgen Haukøy: Jolekveld (dikt)
Ingebjørg Kasin Sandsdalen: Englane forkynner fred
Leonhard B. Jansen: Håvard Hedde - visekjendisen som henta seg kone frå Sannidal
Arvid Torgeir Lie: Travle bekk (dikt)
Halvor J. Sandsdalen: Ein av vegane til kvinnehjarta
Kirstine Valen Skavdal: Eit dikt frå Lunde skrive i 1914
Johan Løken: Ein lundeherings heimebesøk frå Amerika i 1914 (dikt)
Kjetil Haugstøl: Dei møttes på setra
Kjetil Haugstøl: Mot kveld (dikt)
Aslaug Høydal: Septembersundag
Sondre Bratland: Aslak Kasti - ein norsk mystikar
Gunnhild Lindtveit: Den gamle grend
Arne O. Lie: Glytt frå gruvebyen Åmdalsverk
Per Høidalen: Så er far heime
Arvid Torgeir Lie: Månen søv i snøen (dikt)
Arvid Torgeir Lie: Krigen (dikt)
Usignert: Om Jørgen H. Heggtveit
Jørgen H. Heggtveit: Då driftekaren Lars Berunuten kom med reinsdrift til Heggtveit i Brunkeberg
Sigurd Telnes: Jolefisk
Olaus Høydal: Hogst og dragst
Olav Mosdøl: Eg ville verne om fridomen. Ein samtale med Jon H. Ofte
Karin Napen Haugane: Då bestemor tente på Østtveiten
Øyvind Rosland: Saknad (dikt)
Trygve Fosstveit: Minne om ein bygdekunstnar
Usignert: Minneord om Jørgen Haukøy
Red.: Stiltevlinga 1992
Anders T. Damberg: I måneskinn
Torun Løberg: Vår jord

Tilbake til Jol i Telemark-sida