Jol i Telemark
1994


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.

Skriftstyrar:
Per Høidalen

Omslagsbiletet: Gunnar Schei

Prenta hos Soon Print, Skien


Innhald:

Redaktøren: Helsing til lesarane
Annlaug Belland Høibø: Barnet i krybba (dikt)
Ingebjørg Kasin Sandsdalen: Julekveld (dikt)
Tjostolv Elsebutangen: Heim til Betlehem til jul
Ingebjørg Kasin Sandsdalen: "Litt ordinært, får ein vel seie"
Kjell Åsen: Halvor kjem
Gunhild Nordbø: Frå mi barndomsgrend
Rolleiv Svenseid: Eg veit du er på leiting
Guri Todal: Villfuglen
Per Høidalen: Ein ung går bort (dikt)
Per Høidalen: Ein ven (dikt)
Inge L. Reinsnos: Møtet mellom austmenn og nordmenn på Saltpytt 30. juli 1992
Birgit Landsverk: Hardingslepa (dikt)
Arne Hardang: På julegjesting til "den lukkelegaste mannen i verda"
Halvor J. Sandsdalen: Ein kaffekjele og to rosute koppar
Thor Thorsen: Den siste viking
Aslaug Berli: Einebuaren Tobias
Gro Nomeland Gjerden: Glimt frå utvandrarsoga
Jan Gravdal: Elden frå Øverbø
Gunnar Hagelia: Om Rannveig Rye
Rannveig Rye: Minne frå skuletida mi i Drangedal
Aslaug Høydal: Ragnhild Gildeskor
Usignert: Frå Nissedal: Jol i gamle dagar heime
Olaus Høydal: Låtten frå Burås
Arne O. Lie: Tømmerdrift før og no
Svein Harald Kleivane: Espen med gitaren
Så er sagt: Frå lokallaga i Telemark Mållag
Gunnleiv Sæland, Nes Mållag, Gunnar Sveinsson, Seljord Mållag, Sigurd Telnes, Seljord Mållag, Gro Nomeland Gjerden, Nes Mållag.

Tilbake til Jol i Telemark-sida