Jol i Telemark
1995


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.

Redaktør:
Bo Lilledal Andersen

Framside: Vinter i Svartdal,
Foto Arne Aas

Trykk: Bø Trykk A/S


Innhald:

Bo: (Leiar)
Åsulv Edland: Svein - ei ukjend utvandrarforteljing
Usignert: Halldis Moren Vesaas
Halldis Moren Vesaas: Nesten ingen ting (dikt)
Halldis Moren Vesaas: To kvite stolar (dikt)
Arne T. Aabø: - Det var godt å bu på Gonge. Spelemannen Bjarne Herrefoss minnest barndomsdagane på Ytre Seljordshei
Kjell Oskar Selman: Drikkehornet i Flatdal som får folk til å slåst!
Paul Forberg: Oldtidsborgen "Trælsborg" i Bø
Annlaug Belland Høibø: Nyårskveld (dikt)
Tov Aarak: Lokande tonar
Trygve Fosstveit: Hermod. Eit barndomsminne
Bodil I. Nordjore: Gerd er innflyttar - Olav er uppvaksen i Grungedal: - Jolestoga er møtestaden for dei ulike tradisjonane
Bo Lilledal Andersen: Telemarkskunstnaren med munnspel og kamera: Skildrar naturen i musikk og bilete. (Om Sigmund Groven)
Usignert: Nye klede eller jolegeit!
Usignert: Rokkemannen spådde ulla
Bodil I. Nordjore: Rakfisk - mystisk og makalaus
Bodil I. Nordjore: Tarjei Romtveit om jola
Aslaug Høydal: Møte med Lårdal i 1945
Gro Nomeland Gjerden: Minne frå krigen 1940-45
Kjell Oskar Selman: Kyrkjenissen i Eidsborg
Bo Lilledal Andersen: - Teikneseriar er meir enn Donald!
Manus: Harald Ulvestad, Teikna: Tor Arne Hegna: Ei Jolesoge (Teikneserie)
Liv Holtskog: Frå ein barndom
Astrid S. Ormtveit: Knut Trondson. Spelemann - stevjar - dansar - visediktar og kjempekar
Usignert: Kaldaste vinteren

Tilbake til Jol i Telemark-sida