Jol i Telemark
1996


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.

I redaksjonen:
Torbjørn Lurås, ansv. red.
Hans Magne Gautefall, Trond Spurkeland, Bo Lilledal Andersen

Framside: Herlig vinterdag,
Foto Arne Aas

Trykk: Bø Trykk A/S


Innhald:

TL: (Leiar)
Olaus Høydal: Historia om ei utkasting
Nazim Hikmet (omsett av Helge Rykkja): 22. september 1945 (dikt)
Åsulv Edland: Dit vegen går
Åsmund Bjørnstad: Pilgrimslabyrinten i Seljord kyrkje (dikt)
Arne T. Aabø: Men nå ligg storgarden øyde. Minne frå fjellgarden Flekstveit i Lårdal
Nazim Hikmet (omsett av Helge Rykkja): 25. september 1945 (dikt)
Jan Halvorsen: Sjømannsjul i New Orleans
Kari Napen Haugane: Garntjønn
Helge Rykkja: Som om (dikt)
Trygve Fosstveit: Eit hundreårsminne frå Haukelifjell
Åsmund Bjørnstad: Dugnad (dikt)
Manus: Harald Ulvestad, Teikna: Tor Arne Hegna: Frostspel - ei myllarsoge (Teikneserie)
Åsmund Bjørnstad: Emigrantar (dikt)
Aslaug Høydal: Fem år og gjer nytte for seg
Annalug Belland Høibø: Bondal i Telemark
Bodil I. Nordjore: Det er ikkje tilfeldig kva som står på jolebordet i Vinje
Rune Christenson: Telemark Mållag. Kjære Lesar!
T. L.: Kvifor ein gamal artikkel om ei Telemarksku?
Jon Sæland: Embla frå Ås - eller "Den ukjente soldat" (Frå Jol i Telemark 1931)
Tov Aarak: Hjuletreet
Liv Holtskog: Gjete og vere fri
Håkon Skaardal: Kva er æva?
Astrid S. Ormtveit: Det er trøyst i gamle ordtak

Tilbake til Jol i Telemark-sida