Jol i Telemark
1998


Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag.

Redaktør:
Torbjørn Lurås

Framside: Jol i Fjellheimen,
Foto Arne Aas

Trykk: Thure Trykk


Innhald:

TL: (Frå redaktøren)
Kjell Oskar Selman: Seljord si sjel
Halvor J. Sandsdalen: Jol i Telemark [Jol i Telemark 1949]
Halvor J. Sandsdalen: Ein kaffikjele og to rosute koppar [Jol i Telemark 1959]
Arne T. Aabø: Sykkelturen til dalane -- minne frå sumaren 1954
TL: Stiltevlinga til Telemark Mållag!
Thomas Mundal: Tru meg då
Anne Vinjerui Lid: Det blå rommet
Une Solfrid Graff: Vatn er farleg
Halvor J. Sandsdalen: Nei, kvinnfolk og ski [Jol i Telemark 1977]
Astrid Synnøve Ormtveit: Vegane går så vide om
Halvor J. Sandsdalen: Kornet [Jol i Telemark 1948]
Helge Rykkja: Ein del av det heile (eller grannar og bildet av ein sjølv)
Olav Mosdøl: Under grøne berg
Åsulv Edland: Storegut - kjempekaren som ikkje ville døy!
Aasmund Olavsson Vinje: Det syng for storegut
TL: Framsidene til Jol i Telemark
Anne Bamble: Aust-Telemarkbunaden [Jol i Telemark 1931]
Kjell Åsen: Ein bil og eit barn og ein julekveld
Astrid Synnøve Ormtveit: Trettandedagen
Aslaug Høydal: Møte med ei niande klasse
Knut Gjerden: Kunstnaren og treskulptøren Olav Helgesen Lien, Skolås
Olaus Høydal: Bindingskyrja
Halvor J. Sandsdalen: Børsa hans bestefar [Jol i Telemark 1948]
Mossafinn (Halvor J. Sandsdalen): To roser [Jol i Telemark 1956]
K.S.: Eit lite målmannsminne [Jol i Telemark 1955]
Mari Seltveit: Mørketjønn
Halvor J. Sandsdalen: Om å spikke minkepinne [Jol i Telemark 1962]
Halvor J. Sandsdalen: To lys [Jol i Telemark 1950]

Tilbake til Jol i Telemark-sida