Jol i Telemark
2006


Utgjeve av Telemark Mållag

Redaksjon:
Hans Magne Gautefall,
Ragnar Lurås

Framside: Knut Flatin
Bakside: Foto: Hans Magne Gautefall
Trykk: Thure Trykk AS


Innhald:

HMG: (Jol i Telemark 2006)
Ingebjørg Bø: Knut Flatin - ein naturelskar og fargeglad kunstnar
Olav Mosdøl: Bygdekultur i dag nostalgi eller realisme?
Arne T. Aabø: Kyrvegrend - ei attlagd grend med dåm av segn og soge
Åsmund Bjørnstad: Tak
Ragnar Lurås: Ein naturlyrikar frå Vråliosen
Eilert Kvernes: Lite att av dei eldgamle joleskikkane
Tore Skaug: Den folkemusikkgærne bøheringen
Ragnar Lurås: Fekk ansvaret for Songadammen
Eilert Kvernes: Enno er det vinter
Tore Skaug: Diktaren i eplehagen
Astrid S. Ormtveit: Ingegjerd og Ølbjørg ei fortelling frå Svartedauden si tid
Einar Leiv Søreide: Jolekryssord

Tilbake til Jol i Telemark-sida