Jol i Telemark
2007


Utgjeve av Telemark Mållag

Redaksjon:
Hans Magne Gautefall,
Ragnar Lurås

Framside: Jan Petter Bratsberg
Bakside: Foto: Hans Magne Gautefall
Trykk: Thure Trykk AS


Innhald:

HMG: (Jol i Telemark 2007)
Ragnar Lurås: Eit liv med ekorn og gaupe
Arne T. Aabø: Eit 50-årsminne - Skulemeisterskapet på ski i Skardsbakken på Rauland 1957
Eilert Kvernes: Der gror det roser i tre og fargar
Ragnar Olsen: Tarjei Vesaas-år: "Fuglane" er 50 år
Tarjei Vesaas: Telemark
Ragnhild Nesland: Ei reise i Minnesota
Tore Skaug: Torgeir Vraa - politikar og bladmann av stort format
Åsmund Bjørnstad: Poteta - 250 år i Telemark og i Noreg
Astrid S. Ormtveit: Jolekveld er jolekveld
Astrid S. Ormtveit: Jolekveld i nyare tid
Ivar A. Skifjeld: Den store tredjedagsfesten
Einar Leiv Søreide: Jolekryssord

Tilbake til Jol i Telemark-sida