Jol i Telemark
2009


Utgjeve av Telemark Mållag

Redaksjon:
Ragnar Lurås
Hans Magne Gautefall,

Framside: Heidi Kolstad Larsen
Bakside: Foto frå Gaustatoppen - utlånt frå Buen Kulturverkstad
Trykk: Thure Trykk AS


Innhald:

RL: (Jol i Telemark 2009)
Ragnar Lurås: På tur med målarutstyr i staden for rullings
Knut Buen: Nokre sogeglimt fråTuddal-sida av Gaustatoppen
Arne T. Aabø: Minne um spilemannen Sveinung Skavlid fråVinje og Røldal
Gudmunn Kyrkjebø: Er det ikkje rom åt originalar lenger?
Kaare Bakken: Ei kyrkjeferd – tredje joledag i 1942
Ingebjørg Berg Vasskinn: Jolefesten i Kristofferbu
Tor Kjetil Gardåsen: Vakre telemarksfoto frå 1950-talet
Tore Skaug: Haavard Gibøen – eit 200-årsminne
Ivara Skifjeld: I fotspora til Lammers - Om bedehusrørsla iTelemark
Ragnar Lurås: I teneste for Diktets venner
Einar Leiv Søreide: Jolekryssord

Tilbake til Jol i Telemark-sida