Jol i Telemark
2011


Utgjeve av Telemark Mållag

Redaksjon:
Ragnar Lurås

Framside: Jonny Andvik
Bakside: Fløtarmonumentet, Skien, foto Ivar A. Skifjeld
Grafisk produksjon: Reklamehuset Wera


Innhald:

RL: (Jol i Telemark 2011)
Ragnar Lurås: På rommet hos Jonny Andvik
Tor Kjetil Gardåsen: På oppdagingsferd langs telemarkskysten
Øystein Halvdan Lie: Bedriftsarkivet etter Norrøna fabrikker A/S
Knut Buen: Om å halde på heimleg innhald
Olav Mosdøl: Diktarpresten Jens Zetlitz (1761-1821)
Ivar A. Skifjeld: Historiks sykkelsafari i Skien
Arne T. Aabø: Minne frå Askjeheiane i Lårdal
Åsulv Edland: I manns minne
Thorvald Grønskei: Innan regn
Halvor J. Sandsdalen: Det fôr så mange slags menneske etter bygdevegen
Astrid Ormtveit: Dag Bondeheim og ein hest
Einar Leiv Søreide: Kryssord

Tilbake til Jol i Telemark-sida