Jol i Telemark
2017


Utgjeve av Telemark Mållag

Redaktør:
Ragnar Lurås

Framside: Andvik, Jonny
Grafisk produksjon: Reklamehuset Wera


Innhald:

Olav Mosdøl: Betlehem
Anders Kvåle Rue: Flatøybok – Sagaverket som endrar Telemarkssoga
Åsulv Edland: Storegut – kjempekaren som ikkje vil døy
Syphilia Morgenstierne: Da Vinje døydde
Åsta Østmoe Kostveit: Østerdølen som blei hugteken av folkeviser og telemålet
Arne T. Aabø: Ei spelemannsætt i Telemark
Ivar A. Ski eld: Om Statsraad Stang – første dampbåten på Norsjø
Tor Valle: Dei fekk bergingskornet i hus
Torfinn Syftestad: Leigeavtale frå 1831 til 1920 på Kleiva i Skien
Kari Wingård: Møte mellom to gode venner
Eilert Kvernes: Storfiskarar i særklasse på toppen av Siljan
Einar Søreide: Kryssord frå Telemark


Tilbake til Jol i Telemark-sida