Jol i Telemark
2021


Utgjeve av Telemark Mållag

Redaktør:
Ragnar Lurås

Framside: Andvik,Jonny
Grafisk produksjon: ETN Grafisk


Innhald:

Olav Flatastøyl: Morgonmesse
Ragnar Lurås: Gler seg til at det går tog på Tinnosbanen
Ingebjørg Bø: Ligg vaken om nettene og gler seg til jobben
Ragnvald Christenson: Normanngeita, ein kreativ måte å tene pengar på i ei vanskeleg tid
Bjørn Harry Schønhaug: Med eit skarpt blikk på Telemarks fuglar
Harald Valle Jettegrytene i Reinfoss
Helge Arvid Tørnes: Frå djup snø i Kjosen til fersk sild i Ålesund
Då moster fekk sennep
John Straume: Dietrichsons trottoir
Harald Olsen: Engledansen, ei joleforteljing
Arne T. Aabø: Ingeborg Telemarken
Torfinn Syftestad: Postskule i Telemark
Einar Søreide: Kryssord frå Telemark

Tilbake til Jol i Telemark-sida