Telemark Mållag

Telemark Mållag

Jol i Telemark


Her er eit oversyn over Jol i Telemark, heilt frå bladet som kom ut i 1928 og fram til det siste som kom ut i 2017.
Har du interesse for noko av det gamle stoffet, ta kontakt med Nynorsk Antikvariat i Tvedestrand!Er du interessert i å kjøpe bladet så blir Jol i Telemark selt på alle desse stadene

Du kan få tilsendt bladet ved å kontakte redaktør Ragnar Lurås på mobil 976 57 665 eller epost (ragnar.luras@icloud.com)

Dette oversynet vart opphaveleg laga av Torbjørn Lurås,
og vert no halde ved like av Mikkel Aanderaa.


Siste utgåve av Jol i Telemark
2017-utgåva

Kjøp Jol i Telemark 2017 digitalt her
(blir sendt på epost)

2017 Redaktør Ragnar Lurås
2016 Redaktør Ragnar Lurås
2015 Redaktør Ragnar Lurås
2014 Redaktør Ragnar Lurås
2013 Redaktør Ragnar Lurås
2012 Redaktør Ragnar Lurås
2011 Redaktør Ragnar Lurås
2010 Redaktør Ragnar Lurås
2009 Redaktør Ragnar Lurås
2008 Redaktør Ragnar Lurås
2007 Redaktør Hans Magne Gautefall
2006 Redaktør Hans Magne Gautefall
2005 Redaktør Hans Magne Gautefall
2004 Redaktør Hans Magne Gautefall
2003 Redaktør Hans Magne Gautefall
2002 Redaktør Hans Magne Gautefall
2001 Redaktør Hans Magne Gautefall
2000 Redaktør Hans Magne Gautefall
1999 Redaktør Torbjørn Lurås
1998 Redaktør Torbjørn Lurås
1997 Redaktør Torbjørn Lurås
1996 Redaktør Torbjørn Lurås
1995 Redaktør Bo Lilledal Andersen
1994 Skriftstyrar Per Høidalen
1993 Skriftstyrar Per Høidalen
1992 Skriftstyrar Per Høidalen
1991 Skriftstyrar Per Høidalen
1990 Skriftstyrar Per Høidalen
1989 Skriftstyrar Per Høidalen
1988 Skriftstyrar Per Høidalen
1987 Skriftstyrar Halvor J. Sandsdalen
1986 Skriftstyrar Brita Jordal
1985 Redaktør Harald Oppebøen
1984 Redaktør Harald Oppebøen
1983 Redaktør Harald Oppebøen
1982 Redaktør Harald Oppebøen
1981 Redaktør Harald Oppebøen
1980 Redaktør Harald Oppebøen
1979 Redaktør Harald Oppebøen
1978 Redaktør Harald Oppebøen
1977 Redaktør Harald Oppebøen
1976 Redaktør Harald Oppebøen
1975 Redaktør Harald Oppebøen
1974 Redaktør Harald Oppebøen
1973 Redaktør Terje Gaathaug
1972 Redaktør Terje Gaathaug
1971 Redaktør Øyvind Sande
1970 Redaktør Øyvind Sande
1969 Redaktør Halvor J. Sandsdalen
1968 Redaktør Halvor J. Sandsdalen
1967 Redaktør Halvor J. Sandsdalen
1966 Redaktør Halvor J. Sandsdalen
1965 Redaktør Halvor J. Sandsdalen
1964 Redaktør Halvor J. Sandsdalen
1963 Redaktør Halvor J. Sandsdalen
1962 Redaktør Halvor J. Sandsdalen
1961 Redaktør Halvor J. Sandsdalen
1960 Redaktør Halvor J. Sandsdalen
1959 Redaktør Halvor J. Sandsdalen
1958 Redaktør Halvor J. Sandsdalen
1957 Skriftstyrar Tryggve Fitje
1956 Skriftstyrar Tryggve Fitje
1955 Skriftstyrar Tryggve Fitje
1954 Skriftstyrar Tryggve Fitje
1953 Skriftstyrar Tryggve Fitje
1952 Skriftstyrar Tryggve Fitje
1951 Skriftstyrar Tryggve Fitje
1950 Skriftstyrar Tryggve Fitje
1949 Skriftstyrar Tryggve Fitje
1948 Skriftstyrar Tryggve Fitje
1947 Skriftstyrar Tryggve Fitje
1946 Skriftstyrar Tryggve Fitje
1945 Skriftstyrar Tryggve Fitje
Det kom ikkje ut blad under krigen.
1939 Hilda Helkås, formann i skriftnemda
1938 Hilda Helkås, formann i skriftnemda
1937 Hilda Helkås, formann i skriftnemda
1936 Tora Kleiven, formann i skriftnemda
1935 Gudrun Nordbø, formann i skriftnemda
1934 Hilda Helkås, formann i skriftnemda
1933 Hilda Helkås, formann i skriftnemda
1932 Hilda Helkås, formann i skriftnemda
1931 Hilda Helkaas, formann i skriftnemda
1930 Utgjeve av Telelaget, ingen skriftstyrar.
Det kom ikkje ut blad i 1929 fordi det var så mange blad igjen frå 1928
1928 Utgjeve av Telelaget, ingen skriftstyrar.

Kontakt oss på e-post: Ragnar Lurås